Essity B 289.7 (+3.3 SEK) on 22-Mar-2023 17:29

Varumärken


Hållbarhet


Föreslagen styrelse 2023

Uppgifterna, som omfattar eget och närståendes innehav av aktier, avser situationen den 31 december 2022.

Par_Boman.jpg
Pär Boman (1961)

Ingenjörs- och ekonomexamen

Ordförande i styrelsen sedan 2016. Styrelseordförande i Svenska Handelsbanken AB och Svenska Cellulosa Aktiebolaget SCA, vice styrelseordförande i AB Industrivärden och styrelseledamot i Skanska AB. 2006–2015 Vd Handelsbanken.

Andra pågående uppdrag/befattningar:
 • Styrelseordförande i Svenska Handelsbanken AB
 • Styrelseordförande i Svenska Cellulosa Aktiebolaget SCA
 • Vice styrelseordförande i AB Industrivärden
 • Styrelseledamot i Skanska AB

Invald: 2016

Eget och närståendes aktieinnehav: 5 000 (B-aktier)

Magnus_Groth.jpg
Magnus Groth (1963)

Civ ek, Civ ing

Vd och koncernchef i Essity.

Tidigare vd och koncernchef i SCA 2015–2017, tidigare chef SCA Consumer Goods Europe 2011–2015. Vd i Studsvik AB (publ) 2006–2011 och SVP Vattenfall 2001–2005. Tidigare styrelseledamot i Acando AB och Svenska Cellulosa Aktiebolaget SCA.

Oberoende i förhållande till Essitys större ägare.

Inga väsentliga aktieinnehav och delägarskap i företag som bolaget har betydande affärsförbindelser med.

Invald: 2016

Eget och närståendes aktieinnehav: 76 000 (B-aktier)

Ewa_Bjorling.jpg
Ewa Björling (1961)

Medicine doktor och docent från Karolinska Institutet.

Tidigare styrelseledamot i Svenska Cellulosa Aktiebolaget SCA, Försäkringskassan och SIDA. Tidigare ordförande SPBI (Svenska Petroleum och Biodrivmedelsinstitutet). Handelsminister 2007– 2014, samt nordisk samarbetsminister 2010–2014. Tidigare forskare Karolinska Institutet.

Oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen och Essitys större ägare.

Andra pågående uppdrag/befattningar:
 • Styrelseordförande i Xolaris AB
 • Styrelseledamot i Biogaia AB
 • Styrelseledamot i Mobilaris AB
 • Styrelseledamot i MD International AB (Min Doktor)

Invald: 2016

Eget och närståendes aktieinnehav: 0

Annemarie_Gardshol.jpg
Annemarie Gardshol (1967)

Civ ing

Styrelseledamot i Svenska Cellulosa Aktiebolaget SCA. Koncernchef PostNord. Tidigare styrelseledamot i Etac AB, Bygghemma AB, Ortivus och Semcon. Tidigare vd i PostNord Sverige, Postnord Strålfors Group AB samt olika chefsbefattningar inom Gambro AB och McKinsey & Company

Oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen och Essitys större ägare.

Andra pågående uppdrag/befattningar:
 • Koncernchef PostNord
 • Styrelseledamot i Svenska Cellulosa Aktiebolaget SCA

Invald: 2016

Eget och närståendes aktieinnehav: 4 100 (B-aktier)

Torbjörn_Lööf.JPG
Torbjörn Lööf (1965)

Tekniker

Tidigare vd för Inter IKEA Group 2016–2020, för Inter IKEA Systems 2013-2016 och för IKEA of Sweden 2007–2013. Dessförinnan olika ledande positioner inom IKEA sedan 1999. Tidigare även styrelseordförande i ett antal IKEA koncernbolag 2013–2020 samt styrelseledamot i Inter IKEA Holding 2016–2020.

Han är oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen och Essitys större ägare. 

Andra pågående uppdrag/befattningar
 • Styrelseledamot AB Blåkläder

Invald: 2021

Eget och närståendes aktieinnehav: 8 500 (B-aktier)

Barbara_Milian_Thoralfsson.jpg
Barbara Milian Thoralfsson (1959)

MBA, BA

Tidigare vd i NetCom ASA 2001–2005 samt vd i Midelfart & Co AS 1995–2000. Tidigare styrelseledamot i Cable & Wireless Plc, AB Electrolux, G4S Plc, Orkla ASA, Tandberg ASA och Telenor ASA.

Oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen och Essitys större ägare.

Andra pågående uppdrag/befattningar
 • Styrelseledamot i Hilti AG
 • Styrelseledamot i Exclusive Networks SA
 • Styrelseledamot i Svenska Cellulosa Aktiebolaget SCA

Invald: 2016

Eget och närståendes aktieinnehav: 1 000 (B-aktier)

Bert_Nordberg.jpg
Bert Nordberg (1956)

Ingenjör

Styrelseordförande i Vestas Wind Systems A/S. Styrelseledamot i SAAB. Tidigare olika chefsbefattningar inom Digital Equipment Corp. respektive Ericsson, 2009–2012 vd i Sony Mobile Communications AB. Tidigare styrelseordförande i Sony Mobile Communications, TDC Group A/S samt styrelseledamot i BlackBerry Ltd, Skistar AB, Axis AB och AB Electrolux.

Oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen och Essitys större ägare.

Andra pågående uppdrag/befattningar:
 • Styrelseordförande i Vestas Wind Systems A/S
 • Styrelseledamot i Svenska Cellulosa Aktiebolaget SCA
 • Styrelseledamot i SAAB

Invald: 2016

Eget och närståendes aktieinnehav: 36 800 (B-aktier)

GenericBoardmember.jpg
Jan Gurander (1961)

Civ. Ek.

Jan Gurander var 2016–2022 vice VD i Volvo Group och var dess CFO 2014–2018. Han är svensk medborgare. Jan Gurander har erfarenhet från ledande positioner i stora börsnoterade internationella industriföretag och finanssektorn, bland annat i MAN, Volvo Cars, Swedbank Robur, Scania och Investor. Han har idag ett styrelseuppdrag i börsnoterat företag (Skanska), där han även är ledamot i samtliga styrelseutskott. Jan Gurander är civilekonom från Handelshögskolan i Stockholm.

Oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen och Essitys större ägare.

Andra pågående uppdrag/befattningar:
 • Styrelseledamot i Skanska AB
GenericBoardmember.jpg
Maria Carell (1973)

Civ. Ek.

Maria Carell är sedan 2017 vd och koncernchef för det i Dallas, USA baserade estetik och dermatologi-specialiserade bolaget RG. Hon är svensk medborgare och har bott i USA sedan 2012. Maria Carell har en gedigen läkemedels- och medtec-bakgrund med tidigare ledande positioner i bland annat Exeltis, Meda, Q-MED, Actavis, Novartis och Jansen-Cilag. Hon har varit styrelseledamot i flera bolag under de senaste 20 åren, men har idag endast styrelseuppdrag i RG Holdco. Maria Carell är civilekonom med inriktning internationell ekonomi. 

Oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen och Essitys större ägare.

Andra pågående uppdrag/befattningar:
 • Styrelseledamot i RG Holdco