Tillsammans med viktiga partner tillhandahåller vi den kunskap och de verktyg som krävs för att minska risken för att infektioner sprids på skolor, sjukhus, restauranger, kontor och på allmänna platser. Detta har aldrig varit viktigare än nu.

Vi erbjuder hygienpaket åt de hemlösa, handtvättsmottagningar för barn och VR-baserad utbildning för sjukvårdspersonal. Vi jobbar för att motverka antibiotikaresistens och tillhandahåller utbildning för att lära människor hur produkterna används på bästa sätt på de som lider av kroniska sår, lymfödem och inkontinens.

Vi kämpar för allas rätt till rent vatten, tvål och grundläggande rengöringsmöjligheter samt utvecklar lösningar för ett mer inkluderande samhälle. Ingen ska behöva kompromissa med väsentlig vardagshygien oavsett tillstånd.