Essity B 263.5 (+1.3 SEK) on 28-Jun-2022 17:29

Hygien har inget kön

07_01_02.tif

Tre av fem par grälar om städning och hygienroller i hemmet. Vi tror att dela lika perspektiv när det kommer till städning och hygien i hemmet inte bara förbättrar genusjämlikhet utan även leder till ett mer harmoniskt familjeliv. Hygien har inget genus – så varför låta det komma emellan?

 ”På Essity såg vi att olika hygienroller och stereotyper influerar unga människor och att dessa roller påverkar hygienen i allmänhet i samhället. Stereotyper om hur man ska bete sig och vem som gör vad i hemmet blir ofta förbisedda, inte bara eftersom människor inte vill förändras utan även eftersom människor inte är medvetna om sitt stereotypiska beteende”, förklarar Dora Pessenlehner, varumärkeschef på Essity i Ungern. 

Vi tror att det är speciellt viktigt hur man lär barn om hygien och vi har ett starkt åtagande för att ta itu med detta genom att markera våra perspektiv i all marknadsföringskommunikation och låta en global röst med stor influens öka medvetenheten och bryta genusstereotyper. 

De olika rollerna män och kvinnor tar i hemmet kommer säkerligen att ha en påverkan på barnen, i synnerhet i fråga om hur de lär sig och utvecklar sina intryck för sitt senare liv. Men hur påverkas barn egentligen av dessa olika roller? Dávid Szél, en psykolog och bloggare från Ungern (som skriver om sin roll som far) delar sin synpunkt på vikten av att skapa jämlika roller för mödrar och fäder:

”Barn vet ingenting om genusstereotyper när de föds. Det är vi som lär dem hur de fungerar. Om en man arbetar och gör andra synliga saker som samhället uppskattar och en kvinna gör ”osynligt” arbete i hemmet som inte uppskattas kommer de tänka att de är värda mer eller mindre om de är en pojke eller flicka. När en flicka blir till kvinna tänker hon att de har mer ansvar och mindre värde än en man, och när en pojke blir till man tänker han att han har mer rättigheter och makt. Detta är vad vi lär våra barn varje dag på ett omedvetet och okontrollerat plan”.

Stereotyper om hur man ska bete sig och vem som gör vad i hemmet blir ofta förbisedda, inte bara eftersom människor inte vill förändras utan även eftersom människor inte är medvetna om sitt stereotypiska beteende.

Vi tror att det är extremt viktigt att skapa en dialog och medvetenhet kring hygienrollerna för att göra oss av med genusstereotyper. Szél observerar även att vi har makten och ansvaret att föregå med gott exempel inför andra, i synnerhet inför våra barn:

”Genus är en social konstruktion och eftersom hur vi agerar i samhället kan förändras är samhälleliga skillnader mellan kvinnor och män definitivt inte nödvändiga.”

Det är vår intention att höja medvetenheten om detta ämne och än viktigare, att krossa de stereotyper som samhället upprätthåller, vilket leder till stress som skapas av ojämlikhet i hemmet.

”Jag tror att det viktigaste är att fästa tonvikt vid att vi måste dela på hemuppgifterna, vilket är bra för alla, bra för familjen och bra för barnen. Men det är också viktigt att fästa tonvikt vid att det inte bara finns ett bästa sätt – att dela är huvudmålet”, uppger Pessenlehner. ”Vi visar upp värderingar där både pojkar och tjejer spelar viktiga roller när det gäller att dela hygienuppgifter. Genom dessa värderingar vill vi dela budskapet om att ha en lika uppfattning om hushållsarbeten är det normala att göra och att män och kvinnor som ägnar sig åt hushållsarbete är en vardaglig förekomst, inte bara ett speciellt tillfälle.”

Vi kommer att göra allt som krävs för att lyckas med vårt uppdrag, att hjälpa till att värna om familjers välmående och steg för steg förbättra familjelivet i vardagen. 

Låt oss tala om det essentiella inom hygien och hälsa.
 
Källa:
  • MedMarket Diligence, LLC, BSN analysis
Cover-Dora-Pessenlehner-Interview.jpg

Tre av fem par grälar om städning och hygienroller i hemmet.

– Rapporten Essity Hygiene Matters, 2016.