We’re using cookies to give you the best experience possible of Essity.com. Read more about the cookies we use and how to change your settings:

Essity B 217.4 (-1 SEK) on 20-Oct-2018 17:29

Select region


Global site


young woman sitting on bench in the street

Vårt företags resa, såsom våra medarbetares, är mycket viktig för oss. Vi är stolta över vår kultur och våra framgångar och delar bara några av dessa berättelser här. Låt dig inspireras av de innovationer, aktiviteter och människor som motiverar och utmanar oss varje dag.