Essity B 281.5 (+1.2 SEK) on 31-Jul-2021 17:29

Select region


Global Site


Det globala hygien- och hälsobolaget Essity håller i dag investerardag i Stockholm. Presentationer kommer att hållas av vd och koncernchef samt medlemmar av koncernledningen och representanter för Essitys dotterbolag Vinda, ett av Kinas största hygienbolag. Bolagets strategi och finansiella mål är oförändrade. I detta pressmeddelande och under dagen presenteras affärsenheternas och Vindas andel av koncernens nettoomsättning för 2018.

Essitys vision är att öka välbefinnande genom ledande lösningar inom hygien och hälsa. Under investerardagen kommer Essity beskriva strategin för att nå visionen och fortsätta leverera lönsam tillväxt. För den globala hygien- och hälsomarknaden förväntas en årlig marknadstillväxt om cirka 3% under perioden 2018–2023.

- Essity har ambitionen att öka livskvaliteten för 2 miljarder människor varje dag år 2030. Vi har ledande marknadspositioner på en attraktiv och växande hygien- och hälsomarknad och en strategi för att fortsätta leverera lönsam tillväxt och hållbart värdeskapande, säger Magnus Groth, Essitys vd och koncernchef.

Essitys nettoomsättning för 2018 fördelades på affärsenheterna och Vinda enligt följande: Consumer Goods 32%, Professional Hygiene 21%, Health and Medical Solutions 21%, Vinda 14%, Latin America 12%.

Essitys investerardag inleds klockan 10:00 och kommer att webbsändas på www.essity.com, där det även finns en agenda.

Share this