We’re using cookies to give you the best experience possible of Essity.com. Read more about the cookies we use and how to change your settings:

Essity B 229.3 (+2 SEK) on 12-Dec-2018 15:09

Select region


Global Site


För att ytterligare stärka konkurrenskraften och öka effektiviteten omstrukturerar Essity produktionen inom Consumer Tissue i Frankrike.

Essity stänger en konverteringsanläggning för produktion av detaljhandelns egna märkesvaror i Saint-Etienne-du-Rouvray och investerar i kvarvarande integrerade produktionsanläggningar i Frankrike. Stängningen förväntas ske under fjärde kvartalet 2018. Åtgärderna ligger i linje med bolagets strategi att optimera produktionsstrukturen för att öka kostnads- och kapitaleffektivitet och ytterligare öka värdeskapandet inom affärsområdet Consumer Tissue.

Omstruktureringskostnaderna förväntas uppgå till cirka 480 MSEK, varav cirka 430 MSEK förväntas att redovisas som en jämförelsestörande post under det tredje kvartalet 2018. De resterande kostnaderna förväntas att redovisas som en jämförelsestörande post under 2019. Av omstruktureringskostnaderna förväntas cirka 320 MSEK vara kassaflödespåverkande. De totala investeringarna kommer att uppgå till cirka 210 MSEK.