Essity B 271.5 (-3 SEK) on 23-Jan-2022 17:29

November 19, 2021

Essity deltar i initiativ för att förbättra sortering och återvinning av plastförpackningar

Hygien- och hälsobolaget Essity är en del av Digital Watermarks Initiative HolyGrail 2.0, ett initiativ för digital märkning för att förbättra sortering och öka återvinningsgraden av plastförpackningar inom EU. Genom att addera en osynlig märkning på förpackningen kan anläggningar för avfallssortering identifiera typen av plast och sortera den rätt. Initiativet är ett storskaligt pilotprojekt som drivs av den europeiska varumärkesorganisationen AIM med stöd av Alliance to End Plastic Waste.

Essity arbetar tillsammans med 130 andra företag för att utveckla tekniken med digital märkning som kan ge en mer korrekt sortering av förpackningsavfall och med att säkerställa att metoden är ekonomiskt genomförbar i stor skala. 

– Initiativet för digital märkning kommer inte bara att öka återvinningsgraden av plastförpackningar, utan också bidra till att ge oss mer återvunnet material av högre kvalitet, så att industrin kan förbättra förpackningarnas cirkularitet och ta oss ett steg närmare en cirkulär ekonomi. Essitys produkter och lösningar är nödvändiga i människors vardag, och vi vill ta ansvar för hela produktens livscykel, även efter att den är använd, säger Volker Zöller, chef för Consumer Goods på Essity.

Märkningen är en osynlig kod i samma storlek som ett frimärke. När plastförpackningen har kommit till en avfallssorteringsanläggning skannas märkningen av en kamera med hög upplösning och sorteras i enlighet med plasttyp. Detta kommer att ge en betydligt mer korrekt sortering av förpackningsavfall från konsument och högre kvalitet på det återvunna materialet inför återanvändningen. Det kommer också att öka tillgången på återvunnet material i leverantörskedjan, så att Essity och andra företag kan använda mer återvunnen plast i sina förpackningar.

Essitys ambition är att öka välbefinnandet för människor runt om i världen genom sina hygien- och hälsoprodukter och samtidigt minska sin miljöpåverkan. Att utveckla produkter och tjänster för ett cirkulärt samhälle kräver kreativt tänkande, nya affärsmodeller och samarbeten. Essitys mål är 100 procent återvinningsbarhet och 85 procent förnybart eller återvunnet material i förpackningarna till år 2025. Under 2020 bestod cirka 77 procent av bolagets förpackningar av förnybart eller återvunnet material. Dessa mål är en del av Essitys åtagande till Ellen MacArthur Foundations globala initiativ för att eliminera plastnedskräpning. 

Läs mer om HolyGrail 2.0 här: https://www.digitalwatermarks.eu/  
 

Share this