We’re using cookies to give you the best experience possible of Essity.com. Read more about the cookies we use and how to change your settings:

Essity B 262.4 (+2.4 SEK) on 19-Feb-2019 17:33

Select region


Global Site


Det globala hygien- och hälsobolaget Essity har inkluderats i Dow Jones Sustainability Index, ett av världens mest prestigefyllda hållbarhetsindex. Essity har kvalificerat sig till både Dow Jones Sustainability World Index och Dow Jones Sustainability Europe Index och har dessutom utnämnts till branschledare inom sektorn för Household Products.

Essity fick höga betyg för miljö- och social rapportering, arbetet med leverantörer, varumärkesarbete, innovationer och strategi för tillväxtmarknader.

- För Essity är hållbarhet en del av vår affärsmodell. Vi vill bidra till ett hållbart och cirkulärt samhälle och det kräver att alla tänker nytt och innovativt. Att Essity utnämns till branschledare i Dow Jones Sustainability Index bekräftar att vi har ett framgångsrikt hållbarhets- och innovationsarbete, säger Magnus Groth, vd och koncernchef för Essity.

Företagen som finns med i de olika Dow Jones hållbarhetsindexen utvärderas enligt ekonomiska, miljömässiga och sociala parametrar. För mer information, se http://www.sustainability-indices.com/