Essity B 294.3 (-0.2 SEK) on 29-Nov-2021 12:14

Select region


Global Site


Efter pressmeddelandet den 10 december 2020 har hygien- och hälsobolaget Essity nu ingått ett avtal med hygienbolaget Asaleo Care om att förvärva återstående 63,8 procent av aktierna i bolaget för 1,40 AUD kontant per aktie. Asaleo Care är noterat på Australian Securities Exchange. Essity är den största aktieägaren med ett innehav om 36,2 procent av aktierna. 

Köpeskillingen innebär ett värde på samtliga aktier, baserat på 100 procent av bolaget, om cirka 760 MAUD (cirka 4,9 miljarder SEK) och en köpeskilling på kontant- och skuldfri basis (Enterprise Value, EV) om 855 MAUD (cirka 5,5 miljarder SEK). Det motsvarar en multipel för EV/EBITDA om 9,6 gånger, baserat på Asaleo Cares redovisade underliggande EBITDA för 2020 om 89 MAUD (cirka 574 MSEK). Aktieägare i Asaleo Care kommer att erhålla den utdelning på 0,03 AUD som meddelas av bolaget den 17 februari 2021 vid offentliggörandet av helårsresultatet för 2020. Med förbehåll för godkännande av transaktionen från aktieägare och domstol samt beslut enligt styrelsens befogenhet, avses ytterligare en särskild utdelning betalas ut om 0,02 AUD före slutförandet av transaktionen.

– Efter konstruktiva diskussioner med oberoende styrelseledamöter i Asaleos styrelse är jag glad att offentliggöra det här avtalet. Förvärvet av Asaleo Care kommer att möjliggöra lönsam tillväxt i Australien, Nya Zeeland och Stillahavsområdet och ytterligare stärka vår ställning som ett ledande globalt hygien- och hälsobolag, säger Magnus Groth, vd och koncernchef, Essity.

Asaleo Care producerar och marknadsför produkter inom Personal Care och Professional Hygiene i Australien, Nya Zeeland och Fiji, samt inom Consumer Tissue i Nya Zeeland och Fiji. Bolagets portfölj av ledande varumärken inkluderar Libra, Handee Ultra, Purex, Sorbent, Deeko, Viti och Orchid samt de globala varumärkena TENA och Tork som erbjuds genom ett exklusivt licensavtal med Essity. 

Under 2020 redovisade Asaleo Care en omsättning på 419 MAUD (cirka 2,7 miljarder SEK) och underliggande EBITDA om 89 MAUD (cirka 574 MSEK). Försäljningstillväxten under 2020 uppgick till 2,3 procent. Asaleo Care har cirka 700 medarbetare och tre produktionsanläggningar. 

Erbjudandet är inte förenat med finansieringsvillkor. Essity avser att finansiera förvärvet av aktier med egna medel.

Avtalet stöds av Asaleo Cares styrelses oberoende ledamöter och förväntas bli föremål för omröstning på en stämma för Asaleo Cares oberoende aktieägare under andra kvartalet 2021. Förutsatt att avtalet godkänns vid stämman samt därefter av domstol och konkurrensmyndigheter beräknas transaktionen vara slutförd under andra kvartalet 2021.

Tidpunkten är indikativ och kan komma att ändras.

Notera: Denna information är sådan information som Essity Aktiebolag (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 16 februari 2021 kl. 22:30 CET. 

Karl Stoltz, Media Relations Manager, +46 8 788 51 55

 

Share this