Essity B 294.1 (-0.4 SEK) on 29-Nov-2021 13:14

Select region


Global Site


Essity avyttrar sin 50-procentiga ägarandel i det samägda bolaget SCA Yildiz i Turkiet till den andra ägaren Yildiz.

SCA Yildiz är främst verksamma inom Baby Care produkter. Den totala nettoomsättningen i bolaget uppgick till 364 MSEK (197 miljoner turkiska lira) 2018. Avyttringen medför en valutarelaterad förlust uppgående till cirka 150 MSEK, som kommer att redovisas som en jämförelsestörande post under det andra kvartalet 2019. Detta kommer inte påverka kassaflöde eller eget kapital.

Transaktionen är föremål för sedvanliga godkännanden av konkurrensmyndigheter, och beräknas vara genomförd under det andra kvartalet 2019.

Essity kommer att ha fortsatt närvaro i Turkiet genom bolagets helägda verksamheter inom Professional Hygiene, Incontinence Products och Medical Solutions.

Share this