Essity B 288.3 (-2.9 SEK) on 08-Dec-2021 17:29

June 01, 2021

Aktieägarna i Asaleo Care accepterar Essitys bud om att förvärva samtliga aktier i bolaget

Den 16 februari 2021 meddelade hygien- och hälsobolaget Essity att de ingått avtal om att förvärva återstående 63,8 procent av aktierna i det australiska hygienbolaget Asaleo Care. Idag meddelar Asaleo Care att bolagets aktieägare har röstat för att acceptera Essitys bud. 

Essity förvärvar återstående 63,8 procent av aktierna i bolaget för 1,40 AUD kontant per aktie. Köpeskillingen innebär ett värde på samtliga aktier, baserat på 100 procent av bolaget, om cirka 760 MAUD (cirka 4,9 miljarder SEK) och en köpeskilling på kontant- och skuldfri basis (Enterprise Value, EV) om 855 MAUD (cirka 5,5 miljarder SEK). 

Under 2020 redovisade Asaleo Care en omsättning på 419 MAUD (cirka 2,7 miljarder SEK) och underliggande EBITDA om 89 MAUD (cirka 574 MSEK). Baserat på detta skulle Asaleo Care ha bidragit till Essitys nettoomsättning och EBITDA med cirka 2 procent för 2020. 

– Förvärvet av Asaleo Care kommer att möjliggöra lönsam tillväxt i Australien, Nya Zeeland och Stillahavsområdet och kommer ytterligare stärka vår ställning som ett ledande globalt hygien- och hälsobolag, sa Magnus Groth, vd och koncernchef för Essity i samband med tecknandet av avtalet. 

Transaktionen är föremål för ett godkännande från Australiens federala domstol, som kommer att begäras vid en domstolsförhandling den 9 juni 2021. Med förbehåll för domstolens godkännande, planeras transaktionen att slutföras den 1 juli 2021.

Mer information finns på Asaleo Cares webbplats (www.asaleocare.com) 

Share this