Essity B 294.4 (-0.1 SEK) on 29-Nov-2021 12:59

Select region


Global Site


Hygien- och hälsobolaget Essity har ingått ett avtal om att förvärva cirka 44 procent i det colombianska hygienbolaget Productos Familia S.A. (”Familia”). Efter slutförd transaktion kommer Essitys ägande i Familia att uppgå till minst 94 procent. Essity har varit ägare i Familia sedan 1985 och äger för närvarande 50 procent av bolaget. Köpeskillingen uppgår till 1 540 MUSD (cirka 13 miljarder SEK) för 100 procent av bolaget på skuldfri basis. 

– Familia är ett innovativt och konsumentorienterat bolag. Vår starka relation går mer än trettio år tillbaka i tiden. Med det här förvärvet bygger vi en starkare plattform i Latinamerika för att öka tillväxt, lönsamhet och effektivitet samt accelerera den digitala transformationen, säger Magnus Groth, vd och koncernchef, Essity.

Familia har huvudkontor i Medellín, Colombia, och har stark närvaro i Latinamerika. Bolaget bedriver främst verksamhet inom Personal Care och även inom Consumer Tissue och Professional Hygiene. Familia är redan konsoliderat i Essitys koncernredovisning och redovisade 2020 en omsättning om 6 950 MSEK, en justerad EBITDA om 1 419 MSEK och en justerad EBITA om 1 170 MSEK, motsvarande en justerad EBITA marginal om 16,8 procent. Den organiska försäljningstillväxten under 2020 uppgick till 2,8 procent. Förvärvet förväntas bidra positivt till Essitys vinst per aktie från 2021.

I Colombia är Familia marknadsledare inom Feminine Care med varumärket Nosotras®, inom Incontinence Products med varumärket TENA® och inom Consumer Tissue med varumärket Familia®.

Nettoomsättningen 2020 per kategori var Feminine Care 38 procent, Consumer Tissue 31 procent, Baby Care 13 procent, Incontinence Products 11 procent och Professional Hygiene 7 procent. Bolagets viktigaste marknader Colombia och Ecuador stod för 50 respektive 21 procent av nettoomsättningen 2020. Familia har omkring 5 000 medarbetare och åtta produktionsanläggningar.

Förvärvet kommer att vara helt lånefinansierat och Essity har bindande kreditlöften. Essity avser att även fortsättningsvis upprätthålla en ”solid investment grade rating”.

Transaktionen är föremål för sedvanliga godkännanden av konkurrensmyndigheter och beräknas slutföras under det andra halvåret 2021.

Notera: Denna information är sådan information som Essity Aktiebolag (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 22 april 2021 kl. 20:00 CET.  

Karl Stoltz, Media Relations Manager, +46 8 788 51 55 

Share this