Essity B 263.5 (+1.3 SEK) on 28-Jun-2022 17:29

Styrelsens närvaro

Styrelsen samlades nio gånger, Revisionsutskottet sex gånger och Ersättningsutskottet fem gånger under 2021.

Närvaro1)
Styrelse Styrelse (9) Revisionsutskottet (6) Ersättningsutskottet (5)
Ewa Björling 9/9
Pär Boman 9/9 6/6 5/5
Maija-Liisa Friman (until March 25) 2/2
Annemarie Gardshol 9/9
Magnus Groth 9/9
Torbjörn Lööf (From March 25) 7/7
Bert Nordberg 9/9 6/6 5/5
Louise Svanberg 9/9 5/5
Lars Rebien Sørensen 8/9
Barbara Milian Thoralfsson 9/9 6/6
Susanna Lind 9/9
Örjan Svensson 9/9
Niclas Thulin 9/9
1) Styrelsemöten 1 januari–31 december 2021.