Essity B 242.5 (+0.3 SEK) on 23-Feb-2024 11:24

Varumärken


Hållbarhet

För människors och planetens välbefinnande


Styrelsens närvaro

Styrelsen samlades elva gånger, Revisionsutskottet nio gånger, Ersättningsutskottet sex gånger och Portföljutvecklingsutskottet åtta gånger under 2022.

Närvaro1)
Styrelse Styrelse (9) Revisionsutskottet (6) Ersättningsutskottet (5) Portföljutvecklingsutskott (8)
Ewa Björling 11/11 8/8
Pär Boman 11/11 9/9 6/6 8/8
Annemarie Gardshol 11/11
Magnus Groth 11/11
Bjorn Gulden (fr.o.m. 24 mars) 6/8
Torbjörn Lööf 11/11 8/8
Bert Nordberg 11/11 1/1 6/6 8/8
Louise Svanberg 10/11 6/6
Lars Rebien Sørensen 9/11 7/8
Barbara Milian Thoralfsson 11/11 9/9
Susanna Lind 11/11
Örjan Svensson 11/11
Niclas Thulin 11/11
1) 1) Styrelsemöten 1 januari–31 december 2022.