Essity B 271.5 (-3 SEK) on 23-Jan-2022 17:29

Föreslagen styrelse

Uppgifterna, som omfattar eget och närståendes innehav av aktier, avser situationen den 31 december 2019.

Par_Boman.jpg
Pär Boman (1961)

Ingenjörs- och ekonomexamen

Ordförande i styrelsen sedan 2016.

Tidigare Vd Handelsbanken 2006–2015.

Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen.

Andra pågående uppdrag/befattningar:
 • Styrelseordförande i Svenska Handelsbanken AB
 • Styrelseordförande i Svenska Cellulosa Aktiebolaget SCA
 • Vice styrelseordförande i AB Industrivärden
 • Styrelseledamot i Skanska AB

Invald: 2016

Eget och närståendes aktieinnehav: 5,000 (B-aktier)

Magnus_Groth.jpg
Magnus Groth (1963)

Civ ek, Civ ing

Vd och koncernchef i Essity.

Tidigare vd och koncernchef i SCA 2015–2017, tidigare chef, SCA Consumer Goods Europe 2011–2015. Vd i Studsvik AB (publ) 2006–2011 och SVP Vattenfall 2001–2005. Tidigare styrelseledamot i Accando, Svenska Cellulosa Aktiebolaget SCA och Studsvik AB.

Oberoende i förhållande till Essitys större ägare.

Inga väsentliga aktieinnehav och delägarskap i företag som bolaget har betydande affärsförbindelser med.

Invald: 2016

Eget och närståendes aktieinnehav: 57,700 (B-aktier)

Ewa_Bjorling.jpg
Ewa Björling (1961)

Medicine doktor och docent från Karolinska Institutet.

Tidigare styrelseledamot i Försäkringskassan, SIDA och Svenska Cellulosa Aktiebolaget SCA.

Handelsminister 2007–2014, samt nordisk samarbetsminister 2010–2014. Tidigare Karolinska Institutet.

Oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen och Essitys större ägare.

Andra pågående uppdrag/befattningar:
 • Styrelseordförande i SPBI (Svenska Petroleum och Biodrivmedelsinstitutet)
 • Styrelseledamot i Biogaia AB
 • Styrelseledamot i Bioarctic AB
 • Styrelseledamot i Mobilaris AB

Invald: 2016

Eget och närståendes aktieinnehav: 0

Annemarie_Gardshol.jpg
Annemarie Gardshol (1967)

Civ ing

Tidigare styrelseledamot i Etac AB, Bygghemma AB, Ortivus och Semcon. Tidigare vd i PostNord Strålfors Group AB samt olika chefsbefattningar inom Gambro AB och McKinsey & Company.

Oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen och Essitys större ägare.

Andra pågående uppdrag/befattningar:
 • Koncernchef PostNord och vd PostNord Sverige.
 • Styrelseledamot i Svenska Cellulosa Aktiebolaget SCA.

Invald: 2016

Eget och närståendes aktieinnehav: 3,200 (B-aktier)

Torbjörn Lööf (1965)

Tekniker

Tidigare vd för Inter IKEA Group 2016-2020, för Inter Ikea Systems mellan 2013-2016 och för IKEA of Sweden mellan 2007-2013. Dessförinnan olika ledande positioner inom IKEA sedan 1999.  Tidigare även styrelseordförande i ett antal IKEA koncernbolag mellan. 2013-2016 samt styrelseledamot i Inter IKEA Holding åren 2016-2020. 

Han är oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen och Essitys större ägare. 

Eget och närståendes aktieinnehav: 2000 (B-aktier)

Barbara_Milian_Thoralfsson.jpg
Barbara Milian Thoralfsson (1959)

MBA, BA

Tidigare vd i NetCom ASA 2001–2005 samt vd i Midelfart & Co AS 1995–2000. Tidigare styrelseledamot i Cable & Wireless Plc, AB Electrolux, Orkla ASA, Tandberg ASA och Telenor ASA.

Oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen och Essitys större ägare.

Andra pågående uppdrag/befattningar
 • Styrelseledamot i Hilti AG
 • Styrelseledamot i G4S Plc
 • Styrelseledamot i Svenska Cellulosa Aktiebolaget SCA

Invald: 2016

Eget och närståendes aktieinnehav: 0

Bert_Nordberg.jpg
Bert Nordberg (1956)

Ingenjör

Tidigare olika chefsbefattningar inom Digital Equipment Corp. respektive Ericsson, 2009–2012 vd i Sony Mobile Communications AB. Tidigare styrelseordförande i Sony Mobile Communications och styrelseledamot i BlackBerry Ltd, Skistar AB, Axis AB och AB Electrolux.

Oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen och Essitys större ägare.

Andra pågående uppdrag/befattningar:
 • Styrelseordförande i Vestas Wind Systems A/S
 • Styrelseledamot i Svenska Cellulosa Aktiebolaget SCA
 • Styrelseledamot i SAAB

Invald: 2016

Eget och närståendes aktieinnehav: 16,800 (B-aktier)

Lars_Reiben_Sorensen.jpg
Lars Rebien Sørensen (1954)

Jägmästare och Civ ek

Tidigare vice styrelseordförande i Carlsberg A/S, vd och koncernchef i Novo Nordisk 2000–2017.

Oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen och Essitys större ägare.

Andra pågående uppdrag/befattningar:
 • Ordförande i Axcel
 • Styrelseledamot i Jungbunzlauer
 • Styrelseledamot i Novo Holding A/S
 • Styrelseledamot i Novo Nordisk Foundation
 • Styrelseledamot i Thermo Fisher Scientific Inc

Invald: 2017

Eget och närståendes aktieinnehav: 0

Louise_Svanberg.jpg
Louise Svanberg (1958)

Civ ek

Tidigare olika chefsbefattningar inom EF Education First, varav 2002–2008 som företagets vd och 2008–2010 som dess styrelseordförande. Tidigare styrelseledamot i Careers Australia Group Ltd och Svenska Cellulosa Aktiebolaget SCA.

Oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen och Essitys större ägare.

Andra pågående uppdrag/befattningar:
 • Styrelseledamot i Dana Farber Cancer Institute
 • Styrelseledamot i CERAS Health, New York
 • Ordförande i organisationen Svenskar i Världen

Invald: 2016

Eget och närståendes aktieinnehav: 28,540 (B-aktier)