Bolagens arbete för en hållbar framtid är avgörande och vi måste gemensamt värna ett ansvarsfullt nyttjande av naturresurser i enlighet med FN:s globala mål för hållbar utveckling. Vancouver Declaration avser öka engagemanget för ansvarsfulla inköp av fiber.
- Essity vill vara i framkant för utvecklingen av hållbara och ansvarsfulla fiberinköp. Vi anser FSC vara det mest trovärdiga certifieringssystemet för trävaror och det bästa sättet för oss att uppnå våra hållbarhetsmål. FSC är en robust och transparent standard som skyddar principerna om biologisk mångfald och skogsbesvarande. Vi fortsätter att göra vår verksamhet ännu mer hållbar, säger Mattias Johansson, Public Affairs Director vid Essity och en av företagets delegater vid FSC: s generalförsamling i Vancouver.