Essity B 263.4 (+0.2 SEK) on 30-Nov-2023 17:29

Varumärken


Hållbarhet

För människors och planetens välbefinnande


Products Talks Sustainability

Varför inte låta våra egna produkter berätta om hur de bidrar till att göra mer från mindre, bli cirkulära och förbättra människors och naturens välbefinnande? De kreativa karaktärerna vi har gett våra produkter är fiktiva och äger rum i föreställda scenarier. De belyser vissa åtgärder de har vidtagit för att minska sin miljöpåverkan och förbättra människors välbefinnande.

För mer uppgifter om Essitys allmänna syn på hållbarhet och affärsstrategi och mål inom detta område, se vår Års- och hållbarhetsredovisning.

Det vältaliga toalettpappret

Läs om hur innovationer för toalettpapper bidrar till en mer hållbar framtid.

Experten på sårförband

Läs om hur innovation inom sårvård bidrar till att undvika spridning av infektioner och bakterier.

Den återuppfunna pappershandduken

Läs om hur innovation inom pappershanddukar och dispenserlösningar minskar avfall och transport.

Chatty Baby-blöjan

Ta reda på hur innovation i barnblöjor minskar koldioxidavtrycket och förbättrar familjers välbefinnande.

Den hållbara byxblöjan

Läs om hur innovation inom inkontinensskydd minskar avfallet och förbättrar vården.

Mensskyddsaktivisten

Ta reda på hur innovation och utbildning inom intimvård (för kvinnor) bidrar till hållbara framsteg.