Essity B 263.5 (+1.3 SEK) on 28-Jun-2022 17:29

Den pratglada blöjan

SV-PresentBabyDiaper-2880x1300.jpg

Blöjorna vi producerar illustrerar vår ambition att göra mer med mindre. Vårt innovationsarbete för att förbättra uppsugningsförmågan i tunnare produkter har gett blöjor som är 18 % lättare. Detta möjliggör minskning av vikten i transporter, vilket i slutändan har lett till en minskning av deras koldioxidavtryck med upp till 25 % sedan 2008.

Minska onödiga blöjbyten

Vårt innovationsarbete syftar till att skapa värde för både människor och miljö. Strategin för vårt innovationsarbete bygger på att samla insikter från konsumenter kombinerat med resultat från livscykelanalyser och innovativ teknologisk utveckling. Slutresultatet blir en förstklassig lösning för våra kunder och konsumenter och samtidigt har minskad påverkan på miljön. 

Våtindikator på våra Libero-blöjor gör det möjligt för föräldrar att veta när deras barn behöver få blöjan bytt, vilket upprätthåller hudens hälsa hos barnet samtidigt som avfallet som produceras av onödiga blöjbyten minskar.

Hitta nya sätt att slänga bort blöjor

Med tanke på framtiden vill vi hitta nya sätt att slänga bort blöjor. Vi samarbetar med avfall-till-produkt-företaget Renewi i Nederländerna för att återvinna begagnade produkter och skapa nya material i en återvinningspilot som planeras för slutet av 2020. Vi hoppas att detta kommer att bidra till mindre avfall från produkter och skapa nya material i framtiden.

Vi strävar efter att ta fram innovativa lösningar och produkter som bidrar specifikt till att uppfylla våra mål för 2030: att återvinna 100 % av avfallet från alla produktionsenheter genom material- och energiåtervinning.