Essity B 288.4 (-0.9 SEK) on 01-Jun-2023 17:29

Varumärken


Hållbarhet

För människors och planetens välbefinnande


Experten på sårförband

Det mest effektiva sättet att undvika antimikrobiell resistens är via förebyggande arbete. Enligt WHO är preventiva åtgärder också det mest kostnadseffektiva sättet för att förhindra antimikrobiell resistens.

Infektionsförebyggande är avgörande

I detta avseende är effektiva och innovativa hygienprodukter och -tjänster samt tillgänglig information viktiga byggstenar i alla förebyggande ansträngningar som har som mål att stoppa infektionsspridningen och minska behovet av antibiotika. 

Sjukhus- och vårdinrättningar riskerar att utsättas för antimikrobiella resistensutbrott. Mer än 70 % av sjukvårdsrelaterade bakterieinfektioner är resistenta mot minst ett av de läkemedel som oftast används för att behandla dem. Av denna anledning är en effektiv hygienpraxis och fortlöpande utbildning om förebyggande av infektioner väldigt viktigt bland sjukvårdspersonal.

Att förhindra infektionsspridning

Infektioner i sår förebyggs med hjälp av effektiv sårvård. Produkterna från våra varumärken Leukoplast och Cutimed för akuta och svåra sår utvecklas alltid med fokus på läkning och för att förhindra spridning av infektioner.

Utveckling av hållbara produkter och tjänster som förebygger spridning av sjukdomar och andra hälsorisker är en viktig del av Essitys arbete till att bidra till FN:s globala mål för hållbar utveckling, mål 3 – god hälsa och välbefinnande. Essity bidrar till detta mål bland annat genom att förbättra hälsan och välbefinnandet för patienter.