Essity B 263.5 (+1.3 SEK) on 28-Jun-2022 17:29

Den hållbara byxblöjan

SV-PresentIncoPants-2880x1300.jpg

Essity är en global ledare och pålitlig leverantör av vårdlösningar för kontinensproblem. Vi tror att detta beror på vårt engagemang för att tillhandahålla överlägsna lösningar till våra kunder och konsumenter utöver vårt arbete som syftar till att avlägsna stigmatiseringen i samband med inkontinens. 

Just nu lever 400 miljoner personer runt om i världen med inkontinens. Trots att det är så vanligt förekommande är medvetenheten om behandlingar, utbildningar och lösningar fortfarande låg. För att kunna lyfta diskussioner om hur vi kan förbättra välmående för personer som lever med inkontinens samarbetar vi med andra partners, till exempel organisationer som Global Forum on Incontinence.

20 % tunnare

De insikter vi samlat på oss gällande preferenser och livsstil hos användare av våra inkontinensprodukter tar vi även med oss i vårt innovationsarbete. Önskemål kring diskretion har lett till att vi utvecklat inkontinensskydd som är 20 % tunnare så att skydden kan användas på ett bekvämt sätt med en större variation av kläder. Detta minskar vårt koldioxidavtryck för TENA-skydd med 31 %.

Digital teknik skapar nya möjligheter

En annan aspekt av vårt arbete inom kontinensvård är nya innovationer och kontinuerlig utveckling av inkontinensskydd. Den ökande tillgången till digital teknologi ger nya möjligheter för innovationer inom kontinensvården. Under vårt varumärke TENA utvecklar vi äldrevården genom digital teknologi med den nya innovativa lösningen TENA SmartCare™. Återanvändbara sensorer kan fästas på vilken TENA-inkontinensprodukt som helst och ger information i realtid om fukt. Detta hjälper vårdgivare förstå när produkter behöver bytas och ger underlag för vårdrekommendationer och optimerad produktanvändning. Lösningen har utvecklats i samarbete med våra kunder och teknik som baseras på många års erfarenhet av TENA Identifi™.

Minskar onödiga produktbyten

TENA Identifi™ underlättar mer anpassad kontinuitetsvård för varje vårdtagare, samtidigt som vårdgivarna blir mer effektiva. Vårdgivare kan därigenom spendera mer av sin arbetstid på att tillgodose vårdtagarnas sociala behov. Användningen av TENA Identifi™ leder också till en miljöfördel då den anpassade vården medför en minskning av onödiga byten, vilket gör att vårdtagaren använder färre produkter.

Bidrar till mål för hållbar utveckling, mål 3 och 12

Genom våra utbildningsprogram och vårt innovationsarbete för att minska koldioxidavtrycket från våra inkontinenslösningar kan vi bidra till FN:s mål för hållbar utveckling mål 3 (god hälsa och välbefinnande) och mål 12 (hållbar konsumtion och produktion). Detta är en viktig del i vårt arbete mot ett globalt välbefinnande då människor med inkontinens får möjlighet att leva aktiva och värdiga liv utan hinder eller avbrott.

Vårt varumärke TENA

TENA har mer än 50 års branscherfarenhet och är världsledande inom kontinensvård och personlig hygien. Vi tillhandahåller produkter och tjänster för konsumenter och vårdorganisationer i 90 olika länder.

Vi brinner för att utveckla produkter och tjänster som minimerar effekterna av inkontinens på människors vardagsliv.