Under 2021 har Essity genomfört flera framgångsrika tester för att driva produktionsanläggningen utan fossila CO2-utsläpp. Fabriken är nu redo att göra en permanent övergång från naturgas till biogas. Edet Bruk kommer samtidigt att gå över till certifierad förnybar el för produktionen.

– Vi vill bryta barriärer och sätta en ny standard för hållbar mjukpappersproduktion. Med minimerat koldioxidavtryck och mindre miljöpåverkan kan våra kunder och konsumenter köpa hushålls- och toalettpapper med en helt ny hållbarhetsprofil. Vi är stolta över att vara först i världen med storskalig mjukpappersproduktion utan fossila koldioxidutsläpp. Detta är ett viktigt steg av flera för bättre hållbarhet, hygien och hälsa, säger Christian Carlsson, platschef Edet bruk.

Edet bruk har under lång tid utvecklat produktionen för att uppfylla Essitys höga hållbarhetsambitioner och processen mot en produktion utan fossila CO2-utsläpp har pågått i flera år. Återvunnet papper används som råmaterial. Återvunnet fiberslam och insamlat återvunnet trä används som bränsle för att producera ånga till pappersmaskinernas torkprocess. Under normal drift har fastbränslepannan inga fossila CO2-utsläpp. Det sista steget i processen har varit att ersätta naturgas med biogas i det sista produktionssteget där pappret torkas.  

Essity är världens näst största leverantör av mjukpapper för konsumenter och med det globalt ledande varumärket Tork är bolaget världens största leverantör av mjukpapper för storförbrukare. Produktionen av mjukpapper utan fossila CO2-utsläpp i Lilla Edet, är ännu ett viktigt steg på bolagets väg mot nettonollutsläpp år 2050. Under de senaste tolv månaderna har Essity blivit först i världen med att omvandla massa från vetehalm till mjukpapper, bolaget har investerat i världens första mjukpappersmaskin där geotermisk energi används till torkprocessen och initierat ett pilotprojekt för att driva en helt CO2-fri pappersmaskin driven av grön vätgas.

I Lilla Edet produceras produkter under varumärket Tork och mjukpapper för konsumenter under varumärket Lotus.

Bakgrund 

I det sista produktionssteget vid mjukpappersbruket Edet Bruk används hetluftskåpor för att torka pappret. Dessa värms upp av gasbrännare som använder naturgas (LNG) som bränsle. Från och med januari 2022 kommer den att ersättas av biogas (LBG). Anläggningen kommer också att använda certifierad förnybar el för produktionen.  

Både naturgas och biogas innehåller metan, skillnaden är ursprunget. Naturgas är ett fossilt bränsle medan biogas är förnybart. Den biogas som används i Edets anläggning produceras från biologiskt nedbrytbart hushållsavfall eller restprodukter från jordbrukssektorn eller livsmedelsindustrin och är därför en del av den cirkulära ekonomin.  

Essitys mål för minskning av växthusgasutsläpp godkändes 2018 av initiativet Science Based Targets. Fram till 2030 ska Essity minska växthusgasutsläppen med 35 procent för sin energi- och elanvändning inom företaget och för köpt el (scope 1 och 2) jämfört med basåret 2016. År 2020 hade utsläppen minskat med 11 procent jämfört med basåret.