– Vi vil nedbryde barrierer og sætte nye standarder for produktionen af bæredygtigt papir. I løbet af 2021 har vi udført adskillige tests, hvor vi har udskiftet naturgas (LNG) med biogas (BNG) med henblik på at drive produktionen uden udledning af fossil CO2. Testene var en succes, og vi er derfor nu klar til at omstille permanent fra naturgas til biogas. Fabrikken vil samtidig bruge certificeret elektricitet fra vedvarende energikilder til produktionen, fortæller Christian Carlsson, Site Manager papirfabrikken Lilla Edet. 

Fra januar 2022 vil papirfabrikken i Lilla Edet være den første store fabrik i verden med en produktion, der producerer papir uden at udlede fossil CO2. Produkterne produceres under de to brands: Tork og Lotus.  

Papirfabrikken i Lilla Edet har igennem længere tid udviklet produktionen med henblik på at leve op til Essitys ambitiøse bæredygtighedsmål og er allerede på forkant med udviklingen. Der bruges genanvendt papir som råvare. Genanvendt fiberslam og indsamlet genanvendt træ anvendes som brændsel til at producere damp i kedlen, hvor papiret tørres. Under normal drift udleder kedlerne ingen fossil CO2. Dampen sendes desuden ud i det lokale fjernvarmenet til gavn for lokalsamfundet i Lilla Edet. Samlet betyder denne omstilling, at papirfabrikken i Lilla Edet mindsker udledningen af fossil CO2 med omkring 9.000 ton årligt. 

– Vi er stolte af at kunne tilbyde disse produkter i Danmark. Det er vigtigt for os at give danske detailhandlere, kontorer, industrier og sygehuse mulighed for at mindske deres CO2-aftryk. Disse produkter gør det lidt nemmere for danske forbrugere at træffe gode klimavalg til dagligt, eksempelvis ved at bruge mere bæredygtigt toiletpapir, siger Finn Pedersen, direktør Essity Denmark. 

En undersøgelse, som Essity har gennemført for nylig, viser, at næsten seks ud af ti danskere (56 %) aktivt overvejer at afsætte det mindst mulige klimaaftryk, når de handler. Den tilsvarende andel i Sverige er 49 % og i Norge 37 %. Undersøgelsen omfattede 1.020 respondenter i Danmark og blev udført af Yougov i perioden 10. til 19. december 2021. 

– Vi er stolte af at være først i verden med masseproduktion af papir uden fossil CO2-udledning. Det er et af flere vigtige skridt på vejen mod at kunne tilbyde førende hygiejne- og sundhedsløsninger og samtidig mindske miljøbelastningen og minimere vores CO2-aftryk, siger Finn Pedersen, direktør Essity Denmark.  

Baggrund

I det sidste produktionstrin på papirfabrikken i Lilla Edet anvendes varmlufttørrere til at tørre papiret. De opvarmes med gasbrændere, der bruger naturgas (LNG) som brændstof. Fra den 1. januar 2022 vil naturgassen blive udskiftet med biogas (LBG). Fabrikken vil også bruge certificeret elektricitet fra vedvarende energikilder til produktionen.  

Både naturgas og biogas indeholder metan, men har forskellig oprindelse. Naturgas er et fossilt brændstof, mens biogas er fra vedvarende energikilder. Den biogas, der anvendes på Lilla Edet fabrikken, fremstilles af bionedbrydeligt husholdningsaffald eller restprodukter fra landbrugssektoren eller fødevareindustrien og er derfor en del af den cirkulære økonomi.  

Essitys mål for reduktion af drivhusgas-emissioner blev i 2018 godkendt af Science Based Targets initiativet. Inden 2030 skal Essity mindske drivhusgas-emissionerne med 35 %, for så vidt angår energi- og elforbruget i virksomheden samt indkøb af elektricitet (scope 1 og 2) i forhold til referenceåret 2016. I 2020 var udledningerne blevet mindsket med 11 % i forhold til referenceåret. 

I 2020 blev Essity optaget i Dow Jones bæredygtighedsindeks (DJSI Europe)  – en af verdens mest velrenommerede bæredygtighedsindikatorer – i kategorien for husholdningsprodukter. Virksomheden blev desuden anerkendt for sin førende position inden for bæredygtighed af den globale nonprofit miljøorganisation CDP, der optog Essity på sin prestigefyldte A-liste for virksomhedens fokus på råvarer fra bæredygtige kilder og tiltag mod skovrydning.