– Vi ønsker å bryte barrierer samt å sette nye standarder for bærekraftig produksjon av toalett- og husholdningspapir. I 2021 gjennomførte vi flere vellykkede forsøk der vi gjorde produksjonen fri for utslipp fra fossile energikilder ved å erstatte naturgass med biogass. Med flere vellykkede tester bak oss er vi nå trygge på at vi kan gjøre overgangen fra naturgass til biogass permanent. Fabrikken vil i tillegg bruke sertifisert fornybar elektrisitet til produksjon, sier Christian Carlson, fabrikksjef på Edet papirfabrikk.

Fra januar 2022 vil Edet papirfabrikk som den første storskala papirfabrikken i verden produsere toalett- og husholdningspapir uten fossile CO2-utslipp. Produktene vil bli solgt under varemerket Tork og under toalett- og husholdningspapirmerket Lotus.

Edet papirfabrikk har lenge jobbet for å utvikle produksjonen sin slik at den tilfredsstiller Essitys høye ambisjoner knyttet til bærekraft, og er allerede i forkant på området. Resirkulert papir brukes som råmateriale. Resirkulert fiberslam og innsamlet resirkulert trevirke brukes til produksjon av damp i fastbrenselkjelen der papiret tørkes. Ved normal drift har fastbrenselkjelen ingen fossile CO2-utslipp. Dampen distribueres deretter videre via et fjernvarmenett og brukes til oppvarming i lokalsamfunnet Lilla Edet. Overgangen fra naturgass til biogass gjør at Edet papirfabrikk vil redusere sitt utslipp av CO2 fra fossile kilder med ca. 9000 tonn årlig.

– Vi er stolte av å kunne tilby disse produktene i Norge. Vi ønsker å bidra til at norske dagligvareforretninger, kontorer, fabrikker og sykehus kan redusere sitt karbonfotavtrykk. Disse produktene gjør det litt enklere for norske forbrukere å ta mer bærekraftige valg i hverdagen gjennom for eksempel å bytte til et mer bærekraftig husholdningspapir, sier Bjørn Øyrås VP Salg og Markedsføring for Essity i Norden.

En undersøkelse Essity nylig har gjennomført, viser at nesten fire av ti nordmenn (37 prosent) aktivt prøver å redusere sitt miljøfotavtrykk når de handler dagligvarer.

– Vi er stolte over å være først i verden med storskala produksjon av toalett- og husholdningspapir uten fossile CO2-utslipp. Dette er ett av mange viktige grep vi gjør for å redusere negativ miljøpåvirkning og for å minimere vårt karbonfotavtrykk uten at det går på akkord med produktkvaliteten, sier Bjørn Øyrås VP Salg og markedsføring for Essity i Norden.

Bakgrunn 

I det siste produksjonsleddet ved Edet papirfabrikk brukes varmluftshetter for å tørke papiret. Disse varmes opp av gassbrennere som frem til nå har brukt naturgass som drivstoff. Fra 1. januar 2022 byttes naturgassen ut med biogass. Fabrikken vil også benytte elektrisitet fra sertifiserte fornybare kilder til produksjon.

Både naturgass og biogass inneholder metan. Forskjellen er hvor energikildene kommer fra. Mens naturgass er en fossil energikilde, er biogass fornybar. Biogassen som brukes i Edet papirfabrikk, er utviklet fra biologisk nedbrytbart husholdningsavfall samt overskuddsprodukter fra landbrukssektoren og matvareindustrien. Det gjør den til en del av den sirkulære økonomien.  

Essitys mål for reduksjon av drivhusgasser ble utviklet på vitenskapelig grunnlag i 2018. Innen 2030 skal Essity redusere utslipp av drivhusgasser med 35 % sammenlignet med nivået i 2016, det året som ble satt som sammenligningsgrunnlag da målsetningen ble nedfelt. I 2020 var mengden fossile utslipp redusert med 11 % sammenlignet med 2016.

I 2020 fikk Essity plass på Dow Jones Sustainability Europe Index – en av verdens mest prestisjefylte bærekraftsindekser – i kategorien for husholdningsprodukter. I tillegg oppnådde selskapet anerkjennelse for sitt lederskap innenfor bærekraft fra den globale miljøorganisasjonen CDP. For sitt arbeid for bærekraftig råvareproduksjon og innsats mot avskoging ble Essity belønnet med en plass på CDPs prestisjetunge «A-liste».