Essity on tehnyt useita onnistuneita testejä vuoden 2021 aikana ja nyt tehdas on valmis siirtymään pysyvästi maakaasusta biokaasuun. Lilla Edetin pehmopaperitehdas aloittaa sertifioidun uusiutuvan sähkön käytön samaan aikaan biokaasun kanssa.  

- Haluamme rikkoa rajoja ja asettaa uuden standardin kestävälle pehmopaperin tuotannolle. Asiakkaat ja kuluttajat voivat ostaa uuden kestävän kehityksen profiilin wc- ja talouspapereita, joiden hiilijalanjälki on minimoitu ja joilla on pienemmät ympäristövaikutukset. Olemme ylpeitä siitä, että olemme ensimmäinen suuri pehmopaperitehdas maailmassa, joka tuottaa pehmopapereita ilman fossiilisia CO2-päästöjä. Tämä on tärkeä askel kohti parempaa kestävää kehitystä, hygieniaa ja terveyttä, sanoo Christian Carlsson, Lilla Edetin tehtaanjohtaja.  

Essityllä on korkeat kestävän kehityksen tavoitteet, joiden eteen Lilla Edetin tehtaalla on tehty jo pitkään töitä. Kehitysprosessi kohti fossiilivapaata tuotantoa on ollut käynnissä jo useita vuosia. Kierrätyskuitulietettä ja kerättyä kierrätyspuuta käytetään polttoaineena höyryn tuottamiseen paperikoneiden kuivausprosessissa. Kiinteän polttoaineen kattilalla ei normaalin toiminnan aikana ole fossiilisia CO2-päästöjä. Prosessin viimeinen vaihe on ollut maakaasun korvaaminen biokaasulla viimeisessä tuotantovaiheessa, jossa paperi kuivataan. 

Essity on maailman toiseksi suurin kuluttajapehmopaperien toimittaja ja johtavan globaalin Tork-tuotemerkin myötä yhtiö on maailman suurin suurkuluttajille suunnattujen pehmopaperien toimittaja. Fossiilivapaan pehmopaperin tuotanto Lilla Edetissä on jälleen yksi tärkeä askel yhtiön tiellä kohti nollapäästöjä vuoteen 2050 mennessä. Viimeisten 12 kuukauden aikana Essity on ensimmäisenä maailmassa muuntanut vehnän oljista valmistettua massaa pehmopaperiksi, investoinut maailman ensimmäiseen pehmopaperikoneeseen, joka käyttää geotermistä energiaa kuivausprosessissa ja käynnistänyt pilottihankkeen, jossa käytetään täysin hiilidioksidipäästötöntä paperikonetta, joka toimii vihreällä vedyllä. 

Lilla Edetin paperitehtaalla tuotetaan Tork ja Lotus tuotemerkkien tuotteita.

Taustatietoja 

Lilla Edet pehmopaperitehtaan viimeisessä tuotantovaiheessa paperin kuivaamiseen käytetään kuumailmahuuvia. Ne lämmitetään kaasupolttimilla, jotka käyttävät polttoaineena maakaasua (LNG). X. tammikuuta 2022 alkaen maakaasu korvataan biokaasulla (LBG) ja tuotannossa siirrytään myös käyttämään sertifioitua, uusiutuvaa sähköä.  

Sekä maakaasu että biokaasu sisältävät metaania, erona on niiden alkuperä. Maakaasu on fossiilinen polttoaine, kun taas biokaasu on uusiutuva polttoaine. Lilla Edetin tehtaalla käytettävä biokaasu tuotetaan biologisesti hajoavasta kotitalousjätteestä, maatalous- tai elintarviketeollisuuden jäännöstuotteista, joten se on osa kiertotaloutta.  

Essityn kasvihuonekaasupäästöjen vähennystavoitteet hyväksyttiin Science Based Targets -aloitteessa vuonna 2018. Vuoteen 2030 mennessä Essity vähentää kasvihuonekaasupäästöjä 35 prosenttia yrityksen sisäisen energian- ja sähkönkäytön sekä ostosähkön (Scope 1 ja 2) osalta verrattuna vuoteen 2016. Vuoteen 2020 mennessä päästöjä oli vähennetty 11 prosenttia verrattuna vuoteen 2016.