Essity arbetar aktivt med att bygga kännedom kring bolagets varumärke och kommunicera om Essitys förändringsresa. Ett starkt varumärke är viktigt för att stärka Essitys position till kunder, konsumenter, aktieägare, nuvarande och potentiella medarbetare samt övriga intressenter. 

Essitys syfte är att bryta barriärer för välbefinnande och vi driver en rad globala och lokala initiativ för att öka medvetenhet och standard kring hygien och hälsa. Genom att samla insikter, dela berättelser, samarbeta med partners och utbilda miljoner människor bidrar Essity med kunskap och främjar en publik dialog kring områden som mens, inkontinens, handhygien, lymfödem och endometrios.

Digitala kampanjer och viktiga insikter

Vi delar aktivt innehåll i sociala medier och genom digitala kampanjer för att bygga kännedom och relevans kring Essity. Exempelvis har Essity lanserat två säsonger av podcasten ”Essential Talks”, vilken adresserar de områden där Essity gör skillnad för att öka välbefinnandet hos människor i alla faser av livet. Podcasten har uppmärksammats internationellt genom utmärkelsen ”The Drum Award”. 

Essity genomför regelbundet undersökningar som ger viktiga insikter. Hållbarhet är en viktig del av bolagets varumärkesarbete och Essity delar kontinuerligt innehåll kring nya, hållbara lösningar och omställningen av värdekedjan för att nå nettonollutsläpp 2050. Under 2021 lanserades ”The Green Response Report”. Rapporten visar hur intresset för hållbara lösningar ökat under covid-19-pandemin och har fått stor uppmärksamhet i media. 

Under 2022 lanserade Essity för 15:e året ”The Hygiene and Health Survey”. Undersökningen bygger på data från 15 länder och visar på flera av de utmaningar världen står inför relaterat till hygien och hälsa. Under 2021 lanserades även flera globala initiativ i syfte att lyfta fram berättelser, aktiviteter och engagemang bland våra medarbetare för att bryta barriärer för välbefinnande och för ökad jämställdhet.

Göra skillnad genom partnerskap

Genom partnerskap med bland andra UNICEF i Mexiko, United Nations Foundation och the Global Handwashing Partnership kan vi nå och göra skillnad för fler. I Mexiko har samarbetet med UNICEF i Mexiko pågått sedan 2019 och nått miljontals barn och unga vuxna med information och utbildning kring handhygien och menstruation. Tillsammans med United Nations Foundation ingår Essity bland annat i en global expertgrupp kring antimikrobiell resistens (AMR). Partnerskapet syftar även till att inspirera kunder och partners till ett ökat fokus kring de globala hållbarhetsmålen. Under 2022 breddades partnerskapet till att omfatta kampanjen #EqualEverywhere som främjar jämställdhet och förbättrade möjligheter för flickor och kvinnor världen över.