Erbjudande

Essitys erbjudande inkluderar Incontinence Products, Medical Solutions, Baby Care och Feminine Care. Produkterna säljs under varumärken som TENA, JOBST, Leukoplast, Libero, Libresse, Nosotras och Saba samt som detaljhandelns egna märkesvaror. Inom Incontinence Products, med det globalt ledande varumärket TENA, erbjuder Essity ett brett sortiment av incontinence products som även inkluderar hudvårdsprodukter, våtservetter och tvätthandskar. Inom Baby Care, erbjuder Essity både öppna barnblöjor och byxbarnblöjor samt barnvårdsprodukter som våtservetter, schampo, lotion och barnoljor. I Europa erbjuder Essity barnblöjor under de egna varumärkena Libero och Lotus samt som detaljhandelns egna märkesvaror. Inom Feminine Care  erbjuder Essity ett brett produktsortiment som inkluderar exempelvis bindor, trosskydd, tamponger, intimtvål och intimservetter.

Inom Medical Solutions erbjuder Essity produkter och tjänster inom sårvård, kompressionsbehandling och ortopedi.  Distributionskanalerna utgörs av detaljhandel, onlineförsäljning, apotek, sjukhus, distributörer och vårdhem.

Produktionsanläggningar

Personal Care hade tillverkning vid 37 produktionsanläggningar i 24 länder vid slutet av 2018.

Rörelsen 2018

Nettoomsättningen ökade med 11,7 procent och uppgick till 45 342 (40 586) MSEK. Den organiska nettoomsättningen, vilken exkluderar valutaeffekter, förvärv och avyttringar, ökade med 3,0 procent varav volym var 2,4 procent och pris/mix var 0,6 procent. Den organiska nettoomsättningen på mogna marknader ökade med 2,3 procent. På tillväxtmarknaderna, som svarade för 36 procent av nettoomsättningen, ökade den organiska nettoomsättningen med 4,4 procent. Förvärv ökade nettoomsättningen med 5,8 procent, varav förvärvet av BSN medical påverkade med 4,8 procent och förvärv avseende ökad ägarandel i samägda bolag i Latinamerika påverkade med 1,0 procent. Valutaeffekter ökade nettoomsättningen med 2,9 procent.

Inom Incontinence Products, med det globalt ledande varumärket TENA, ökade den organiska nettoomsättningen med 4,2 procent. Inom Baby Care minskade den organiska nettoomsättningen med 2,3 procent. Inom Feminine Care ökade den organiska nettoomsättningen med 9,3 procent.

Justerat rörelseresultat före avskrivningar på förvärvsrelaterade immateriella tillgångar (justerad EBITA) ökade med 7 procent (minskade med 6 procent exklusive omräkningsvalutaeffekter och förvärv) och uppgick till 6 354 (5 937) MSEK. Ökningen var främst relaterad till bättre pris/mix, högre volymer, kostnadsbesparingar samt förvärvet av BSN medical. Högre råvaru- och energikostnader samt högre distributionskostnader påverkade resultatet negativt. Förvärv ökade resultatet med 7 procent, varav förvärvet av BSN medical påverkade med 6 procent och förvärv avseende ökad ägarandel i samägda bolag i Latinamerika med 1 procent.