We’re using cookies to give you the best experience possible of Essity.com. Read more about the cookies we use and how to change your settings:

Essity B 233.8 (+6.1 SEK) on 17-Aug-2018 17:29

Select region


Global site


elderly_woman_shopping_in_store_4.tif

Essity är en global ledare inom personlig vård. Affärsområdet Personal Care inkluderar Incontinence Products, Feminine Care, Baby Care och Medical Solutions.

Redan innan förvärvet av BSN medical hade Essity betydande försäljning till hälsovårdssektorn genom sin verksamhet inom vård av inkontinens. Essity utvecklar, producerar och säljer inkontinensprodukter, babyblöjor och intimvårdsprodukter för kvinnor. Medical Solutions, en del av Essity efter förvärvet av BSN medical den 3 april 2017, kommer att ingå i Personal Care från och med andra kvartalet 2017 och omfattar produkter inom sårvård, kompressionsterapi och ortopedi.

Inom dessa produktsegment erbjuder Essity också produkter som våtservetter, tvål, lotion, babyolja och bomullsrondeller. Dessa produkter säljs under Essitys globala och regionala varumärken, såsom Cutimed, Delta, Jobst, Leukoplast, Libero, Libresse, Nosotras, Saba och TENA, såväl som under återförsäljarens varumärken. Distributionskanalerna för produkterna är detaljhandeln, online-försäljning, sjukhus, apotek, vårdinrättningar och butiker för hygienprodukter.

År 2016 uppgick nettoomsättningen inom affärsområdet Personal Care till cirka 34 miljarder SEK och utgjorde 33 % av Essitys nettoomsättning under 2016. Det globalt ledande varumärket för inkontinensprodukter, TENA, är det största varumärket inom Personal Care, ett miljardvarumärke med en årlig nettoomsättning som överstiger 15 miljarder SEK. Vid slutet av året hade Essity produktion på 27 anläggningar i 21 länder. BSN medical driver 15 produktionsanläggningar i 11 länder.

SEK
33 651 miljoner

Nettoomsättning 2016

Organisk försäljningstillväxt 2016

+3 %

Justerad EBITA-marginal 2016

12,7 %

Produkter och varumärken