Erbjudande

Essitys erbjudande inkluderar Incontinence Products, Medical Solutions, Baby Care och Feminine Care. Produkterna säljs under varumärken som TENA, JOBST, Leukoplast, Libero, Libresse, Nosotras och Saba samt som detaljhandelns egna märkesvaror. 

Inom Incontinence Products, med det globalt ledande varumärket TENA, erbjuder Essity ett brett sortiment av inkontinensprodukter som även inkluderar hudvårdsprodukter, våtservetter, tvätthandskar och digitala lösningar som inkluderar sensorteknik. Inom Baby Care, erbjuder Essity både öppna barnblöjor och byxbarnblöjor samt barnvårdsprodukter som våtservetter, schampo, lotion och barnoljor. I Europa erbjuder Essity barnblöjor under de egna varumärkena Libero Personal Care och Lotus samt som detaljhandelns egna märkesvaror. Inom Feminine Care erbjuder Essity ett brett produktsortiment som inkluderar exempelvis bindor, trosskydd, tamponger, intimtvål och intimservetter. Inom Medical Solutions erbjuder Essity produkter och tjänster inom sårvård, kompressionsbehandling och ortopedi.

Distributionskanalerna utgörs av detaljhandel, apotek, butiker för medicintekniska produkter, sjukhus, distributörer och vårdhem samt onlineförsäljning.

Marknadspositioner

Essity är global marknadsledare inom marknaden för incontinence products med varumärket TENA med en global marknadsandel som är ungefär dubbelt så stor som den näst största aktörens. Essity är marknadsledare i Europa, Asien (exklusive Japan) och Latinamerika. Essity är den tredje största aktören i Asien (inklusive Japan) och den fjärde största i Nordamerika. 

Inom Baby Care är Essity världens femte största aktör och näst störst i Europa. Essitys starkaste marknad är Norden, där varumärket Libero är marknadsledande. Exempel på andra starka, regionala varumärken är Drypers i Sydostasien och Pequeñin i Sydamerika. 

Inom Feminine Care är Essity världens sjätte största aktör, den tredje största i Europa och marknadsledare i Latinamerika. Exempel på regionala varumärken som stöds av Essitys globala varumärkesplattform inom Feminine Care är Libresse i Norden, Ryssland, Östeuropa, Nederländerna, Malaysia och Kina, Bodyform i Storbritannien, Nana i Frankrike, Mellanöstern och Nordafrika, samt Saba och Nosotras i Latinamerika. 

Inom Medical Solutions, för de produktkategorier där bolaget är verksamt, är Essity världens fjärde största aktör och marknadsledare i Europa. Essity är den största globala aktören inom kompressionsbehandling och den tredje största aktören inom ortopedi. Inom sårvård, vilken inkluderar akut och avancerad sårvård, är Essity den femte största aktören. Essity är nummer tre inom akut sårvård. Exempel på starka varumärken är JOBST, Leukoplast, Cutimed, Delta-Cast och Actimove.

Produktionsanläggningar

Personal Care hade tillverkning vid 36 produktionsanläggningar i 24 länder vid slutet av 2019. 

Rörelsen 2019

Nettoomsättningen ökade med 6,6 procent och uppgick till 48 340 (45 342) MSEK. Den organiska nettoomsättningen, vilken exkluderar valutaeffekter, förvärv och avyttringar, ökade med 3,4 procent, varav volym 2,3 procent och pris/mix 1,1 procent. Den organiska nettoomsättningen på mogna marknader ökade med 1,6 procent. På tillväxtmarknaderna, som svarade för 37 procent av nettoomsättningen, ökade den organiska nettoomsättningen med 7,0 procent. Förvärv i Latinamerika ökade nettoomsättningen med 0,1 procent. Valutaeffekter ökade nettoomsättningen med 3,6 procent. Avyttringen av det samägda bolaget SCA Yildiz i Turkiet minskade nettoomsättningen med 0,5 procent. 

Inom Incontinence Products, med det globalt ledande varumärket TENA, ökade den organiska nettoomsättningen med 5,0 procent. Tillväxten var hänförlig till Västeuropa, Nordamerika och tillväxtmarknaderna.Inom Medical Solutions ökade den organiska nettoomsättningen med 0,5 procent främst relaterat till tillväxtmarknaderna och Västeuropa. Inom Baby Care minskade den organiska nettoomsättningen med 1,2 procent relaterat till tillväxtmarknaderna. I Västeuropa ökade den organiska nettoomsättningen. Inom Feminine Care ökade den organiska nettoomsättningen med 9,4 procent relaterat till Latinamerika, Västeuropa och Asien. 

Justerat rörelseresultat före avskrivningar på förvärvsrelaterade immateriella tillgångar (justerad EBITA) ökade med 6 procent (1 procent exklusive omräkningsvalutaeffekter, förvärv och avyttringar) och uppgick till 6 746 (6 354) MSEK. Ökningen var främst relaterad till högre priser, bättre mix, högre volymer och kostnadsbesparingar. Högre råvaru- och energikostnader påverkade resultatet negativt med –509 MSEK, vilket motsvarar en negativ påverkan på den justerade EBITA marginalen med –1,1 procentenheter. De betydligt högre råvarukostnaderna var främst relaterade till massa och negativ valutatransaktionseffekt. Dessutom påverkade högre distributionskostnader resultatet negativt. Investeringar i ökad tillväxt samt kostnader för implementering av Medical Device Regulation ökade försäljnings- och marknadsföringskostnaderna.