We’re using cookies to give you the best experience possible of Essity.com. Read more about the cookies we use and how to change your settings:

Essity B 268.3 (-0.2 SEK) on 24-Mar-2019 17:29

Select region


Global Site


Eldery-man_eldery-woman_greenhouse_planting_r-2880x1300.jpg

Essity är en ledande global aktör inom personal care. Essitys erbjudande inom Personal Care inkluderar Incontinence Products, Baby Care, Feminine Care och Medical Solutions

Produkterna säljs under varumärken som Jobst, Leukoplast, Libero, Libresse, Nosotras, Saba och TENA samt som detaljhandelns egna märkesvaror. Det globalt ledande varumärket för inkontinensprodukter TENA är Personal Cares största varumärke, ett ”billion dollar brand”, det vill säga ett varumärke som omsätter över en miljard dollar årligen. Distributionskanalerna utgörs av detaljhandel, onlineförsäljning, apotek och vårdsektorn.

Personal Care hade cirka 41 miljarder SEK i nettoomsättning under 2017 vilket motsvarade 37 procent av Essitys nettoomsättning 2017. Personal Care hade vid slutet av 2017 tillverkning vid 36 produktionsanläggningar i 24 länder. Under 2017 förvärvade Essity BSN medical, ett ledande medicintekniskt företag. BSN medical utgör Medical Solutions och inkluderas från och med andra kvartalet 2017 i Personal Care.

*Rörelseresultatet före avskrivningar på förvärvsrelaterade immateriella tillgångar exklusive jämförelsestörande poster.

Nettoomsättning 2017

40 586 MSEK

Organisk försäljning

+1.8 %

Justerad EBITA 2017*

5 937 MSEK