Erbjudande

Essitys erbjudande inkluderar Incontinence Products, Medical Solutions, Baby Care och Feminine Care. Produkterna säljs under varumärken som TENA, JOBST, Leukoplast, Libero, Libresse, Nosotras och Saba samt som detaljhandelns egna märkesvaror.

Inom Incontinence Products, med det globalt ledande varumärket TENA, erbjuder Essity ett brett sortiment av inkontinensprodukter som även inkluderar hudvårdsprodukter, våtservetter, tvätthandskar och digitala lösningar med sensorteknik. Inom Baby Care, erbjuder Essity både öppna barnblöjor och byxbarnblöjor samt barnvårdsprodukter som våtservetter, schampo, lotion och barnoljor. I Europa erbjuder Essity barnblöjor under de egna varumärkena Libero och Lotus samt som detaljhandelns egna märkesvaror. Inom Feminine Care erbjuder Essity ett brett produktsortiment som inkluderar exempelvis bindor, trosskydd, tamponger, intimtvål, intimservetter samt tvättbara absorberande underkläder. Inom Medical Solutions erbjuder Essity produkter och tjänster inom sårvård, kompressionsbehandling och ortopedi.

Distributionskanalerna utgörs av detaljhandel, apotek, butiker för medicintekniska produkter, sjukhus, distributörer och vårdhem samt e-handel.

Marknadspositioner

Essity är global marknadsledare inom marknaden för incontinence products med varumärket TENA med en global marknadsandel som är nästan dubbelt så stor som den näst största aktörens. Essity är marknadsledare i Europa, Asien (exklusive Japan) och Latinamerika. Essity är den tredje största aktören i Asien (inklusive Japan) och den fjärde största i Nordamerika.

Inom Baby Care är Essity världens femte största aktör och näst störst i Europa. Essitys starkaste marknad är Norden, där varumärket Libero är marknadsledande. Exempel på andra starka, regionala varumärken är Drypers i Sydostasien och Pequeñin i Sydamerika.

Inom Feminine Care är Essity världens femte största aktör, den tredje största i Europa och marknadsledare i Latinamerika. Exempel på regionala varumärken som stöds av Essitys globala varumärkesplattform inom Feminine Care är Libresse i Norden, Ryssland, Östeuropa, Nederländerna, Malaysia och Kina, Bodyform i Storbritannien, Nana i Frankrike och Mellanöstern samt Saba och Nosotras i Latinamerika.

Inom Medical Solutions, för de produktkategorier där bolaget är verksamt, är Essity världens fjärde största aktör och marknadsledare i Europa. Essity är den största globala aktören inom kompressionsbehandling och den tredje största aktören inom ortopedi. Inom sårvård, vilken inkluderar akut och avancerad sårvård, är Essity den femte största aktören. Essity är nummer tre inom akut sårvård. Exempel på starka varumärken är JOBST, Leukoplast, Cutimed, Delta-Cast och Actimove.

Produktionsanläggningar

Personal Care hade tillverkning vid 35 produktionsanläggningar i 25 länder vid slutet av 2020.

Rörelsen 2020

Nettoomsättningen minskade med 4,6 procent och uppgick till 46 095 (48 340) MSEK. Den organiska nettoomsättningen var i linje med föregående år, varav volym –1,4 procent och pris/mix 1,4 procent. Den organiska nettoomsättningen på mogna marknader minskade med 1,7 procent. På tillväxtmarknaderna, som svarade för 36 procent av nettoomsättningen, ökade den organiska nettoomsättningen med 2,7 procent. Valutaeffekter minskade nettoomsättningen med 4,6 procent. Avyttringen av ett samägt bolag i Turkiet minskade nettoomsättningen med 0,3 procent. Förvärv ökade nettoomsättningen med 0,3 procent främst relaterat till ABIGO Medical AB.

Försäljningen påverkades negativt av covid-19-pandemin till följd av att efterfrågan tillfälligt påverkats negativt av nedstängningar och restriktioner då förbrukningen minskat något när konsumenter vistats mer hemma. Inom Incontinence Products, med Essitys globalt ledande varumärke TENA, ökade den organiska nettoomsättningen med 2,7 procent. Tillväxten var hänförlig till Europa, Nordamerika och tillväxtmarknaderna. Inom Medical Solutions minskade den organiska nettoomsättningen med 8,2 procent. Försäljningen har påverkats negativt av covid-19-pandemin och relaterade nedstängningar och restriktioner. Inom Baby Care minskade den organiska nettoomsättningen med 2,5 procent relaterat till Västeuropa och tillväxtmarknaderna. Inom Feminine Care ökade den organiska nettoomsättningen med 5,0 procent relaterat till tillväxtmarknaderna.

Den justerade bruttomarginalen ökade med 2,0 procentenheter till 41,4 (39,4) procent. Högre priser, bättre mix, lägre råvarukostnader samt kostnadsbesparingar påverkade marginalen positivt. Lägre volymer och högre distributionskostnader påverkade marginalen negativt. Den justerade EBITA marginalen ökade med 1,5 procentenheter och uppgick till 15,5 (14,0) procent. Försäljnings- och marknadsföringskostnaderna ökade som andel av nettoomsättningen.

Justerad EBITA ökade med 6 procent (12 procent exklusive omräkningsvalutaeffekter, förvärv och avyttringar) och uppgick till 7 161 (6 746) MSEK.