We’re using cookies to give you the best experience possible of Essity.com. Read more about the cookies we use and how to change your settings:

Essity B 303.9 (+4.4 SEK) on 13-Nov-2019 17:29

Select region


Global Site


CareYourWay-Female-In-Forest-2880x1300.jpg

Essity är en ledande global aktör inom personal care. Essitys erbjudande inom Personal Care inkluderar Incontinence Products, Baby Care, Feminine Care och Medical Solutions

Erbjudande

Essitys erbjudande inkluderar Incontinence Products, Medical Solutions, Baby Care och Feminine Care. Produkterna säljs under varumärken som TENA, JOBST, Leukoplast, Libero, Libresse, Nosotras och Saba samt som detaljhandelns egna märkesvaror. Inom Incontinence Products, med det globalt ledande varumärket TENA, erbjuder Essity ett brett sortiment av incontinence products som även inkluderar hudvårdsprodukter, våtservetter och tvätthandskar. Inom Baby Care, erbjuder Essity både öppna barnblöjor och byxbarnblöjor samt barnvårdsprodukter som våtservetter, schampo, lotion och barnoljor. I Europa erbjuder Essity barnblöjor under de egna varumärkena Libero och Lotus samt som detaljhandelns egna märkesvaror. Inom Feminine Care  erbjuder Essity ett brett produktsortiment som inkluderar exempelvis bindor, trosskydd, tamponger, intimtvål och intimservetter.

Inom Medical Solutions erbjuder Essity produkter och tjänster inom sårvård, kompressionsbehandling och ortopedi.  Distributionskanalerna utgörs av detaljhandel, onlineförsäljning, apotek, sjukhus, distributörer och vårdhem.

Produktionsanläggningar

Personal Care hade tillverkning vid 37 produktionsanläggningar i 24 länder vid slutet av 2018.

Rörelsen 2018

Nettoomsättningen ökade med 11,7 procent och uppgick till 45 342 (40 586) MSEK. Den organiska nettoomsättningen, vilken exkluderar valutaeffekter, förvärv och avyttringar, ökade med 3,0 procent varav volym var 2,4 procent och pris/mix var 0,6 procent. Den organiska nettoomsättningen på mogna marknader ökade med 2,3 procent. På tillväxtmarknaderna, som svarade för 36 procent av nettoomsättningen, ökade den organiska nettoomsättningen med 4,4 procent. Förvärv ökade nettoomsättningen med 5,8 procent, varav förvärvet av BSN medical påverkade med 4,8 procent och förvärv avseende ökad ägarandel i samägda bolag i Latinamerika påverkade med 1,0 procent. Valutaeffekter ökade nettoomsättningen med 2,9 procent.

Inom Incontinence Products, med det globalt ledande varumärket TENA, ökade den organiska nettoomsättningen med 4,2 procent. Inom Baby Care minskade den organiska nettoomsättningen med 2,3 procent. Inom Feminine Care ökade den organiska nettoomsättningen med 9,3 procent.

Justerat rörelseresultat före avskrivningar på förvärvsrelaterade immateriella tillgångar (justerad EBITA) ökade med 7 procent (minskade med 6 procent exklusive omräkningsvalutaeffekter och förvärv) och uppgick till 6 354 (5 937) MSEK. Ökningen var främst relaterad till bättre pris/mix, högre volymer, kostnadsbesparingar samt förvärvet av BSN medical. Högre råvaru- och energikostnader samt högre distributionskostnader påverkade resultatet negativt. Förvärv ökade resultatet med 7 procent, varav förvärvet av BSN medical påverkade med 6 procent och förvärv avseende ökad ägarandel i samägda bolag i Latinamerika med 1 procent.

Nettoomsättning 2018

45 342 MSEK

Organisk försäljning

+3.0 %

Justerad EBITA 2018*

6 354 MSEK

Justerad avkastning på sysselsatt kapital**

15.3%

Older_woman_washing_hands_in_bathroom__6.tif

Incontinence Products

Essity är global marknadsledare inom marknaden för incontinence products med varumärket TENA med en global marknadsandel som är ungefär dubbelt så stor som den näst största aktörens. Essity är marknadsledare i Europa, Asien (exklusive Japan) och Latinamerika. Essity är den tredje största aktören i Asien (inklusive Japan) och den fjärde största i Nordamerika.

child_shopping_in_store_4.tif

Baby Care

Inom Baby Care är Essity världens femte största aktör och näst störst i Europa. Essitys starkaste marknad är Norden, där varumärket Libero är marknadsledande. Exempel på andra starka, regionala varumärken är Drypers i Sydostasien och Pequeñin i Sydamerika.

young_teenage_girls_shopping_in_store_18.tif

Feminine Care

Inom Feminine Care är Essity världens sjätte största aktör, den tredje största i Europa och marknadsledare i Latinamerika. Exempel på regionala varumärken som stöds av Essitys globala varumärkesplattform inom Feminine Care är Libresse i Norden, Ryssland, Östeuropa, Nederländerna och Malaysia, Bodyform i Storbritannien, Nana i Frankrike, Mellanöstern och Nordafrika, samt Saba och Nosotras i Latinamerika.

_M4A9465.jpg

Medical Solutions

Inom Medical Solutions, inom de produktkategorier där bolaget är verksamt, är Essity världens fjärde största aktör. I Europa och Latinamerika är Essity marknadsledare. Essity är den största globala aktören inom kompressionsbehandling och är den tredje största aktören inom ortopedi. Inom sårvård, vilken inkluderar akut och avancerad sårvård, är Essity den sjätte största aktören. Essity  är nummer två inom akut sårvård. Exempel på starka varumärken är JOBST, Leukoplast, Cutimed, Delta-Cast och Actimove.