Erbjudande

Essitys erbjudande inkluderar toalett- och hushållspapper, näsdukar, ansikts-, våtoch pappersservetter. Produkterna säljs under varumärken, som till exempel Edet, Lotus, Regio, Tempo, Vinda och Zewa. I Europa säljer Essity även produkter under detaljhandelns egna märkesvaror. Distributionskanalerna är detaljhandel och onlineförsäljning.

Marknadspositioner

Essity är världens näst största leverantör av consumer tissue. Essitys varumärkesportfölj består av många starka varumärken. I Europa är Essity marknadsledare och har en marknadsandel som är mer än dubbelt så stor som den näst största aktören. Lotus, Tempo och Zewa är de ledande

varumärkena i till exempel Frankrike, Tyskland och Ryssland. Cushelle, Velvet och Plenty är starka varumärken i Storbritannien och Irland, och Edet i Norden och Nederländerna.

I Kina är Essity, genom majoritetsägandet av Vinda, marknadsledare. Varumärket Vinda är det ledande i Kina. I Latinamerika är Essity marknadsledare i Colombia och nummer två i Mexiko. Familia och Regio är ledande varumärken i Colombia respektive Mexiko.

Produktionsanläggningar

Consumer Tissue hade tillverkning vid 47 produktionsanläggningar i 19 länder vid slutet av 2019.

Rörelsen 2019

Nettoomsättningen ökade med 10,6 procent och uppgick till 49 904 (45 125) MSEK. Den organiska nettoomsättningen, vilken exkluderar valutaeffekter, förvärv och avyttringar, ökade med 6,1 procent, varav volym 2,9 procent och pris/mix 3,2 procent. Exklusive lägre försäljning av moderrullar, till följd av produktionsnedläggningar inom ramen för Tissue Roadmap, ökade den organiska nettoomsättningen med 6,6 procent. Den organiska nettoomsättningen på mogna marknader ökade med 2,6 procent. På tillväxtmarknaderna, som svarade för 47 procent av nettoomsättningen, ökade den organiska nettoomsättningen med 10,7 procent. Förvärv i Latinamerika ökade nettoomsättningen med 0,1 procent. Valutaeffekter ökade nettoomsättningen med 4,4 procent.

Justerat rörelseresultat före avskrivningar på förvärvsrelaterade immateriella tillgångar (justerad EBITA) ökade med 60 procent (52 procent exklusive omräkningsvalutaeffekter och förvärv) och uppgick till 5 321 (3 331) MSEK. Ökningen var främst relaterad till högre priser, bättre mix, högre volymer, lägre råvaru- och energikostnader samt kostnadsbesparingar. Lageromvärdering till följd av lägre råvarupriser samt högre distributionskostnader påverkade resultatet negativt. Investeringar i ökad tillväxt ökade försäljnings- och marknadsföringskostnaderna.