Erbjudande

Essitys erbjudande inkluderar toalett- och hushållspapper, näsdukar, ansikts-, våt- och pappersservetter samt munskydd. Produkterna säljs under varumärken, som till exempel Lotus, Regio, Tempo, Vinda och Zewa. I Europa säljer Essity även produkter under detaljhandelns egna märkesvaror. Distributionskanalerna är detaljhandel och e-handel.

Marknadspositioner

Essity är världens näst största leverantör av consumer tissue. Essitys varumärkesportfölj består av många starka varumärken.

I Europa är Essity marknadsledare och har en marknadsandel som är mer än dubbelt så stor som den näst största aktörens. Lotus, Tempo och Zewa är de ledande varumärkena i till exempel Frankrike, Tyskland och Ryssland. Cushelle och Plenty är starka varumärken i Storbritannien och Irland. I Kina och Asien är Essity, genom majoritetsägandet av Vinda, marknadsledare. Varumärket Vinda är det ledande i Kina. I Latinamerika är Essity marknadsledare i Colombia och nummer två i Mexiko. Familia och Regio är ledande varumärken i Colombia respektive Mexiko.

1) Nettoomsättning exklusive valutaeffekter, förvärv och avyttringar.
2) Exklusive jämförelsestörande poster.