We’re using cookies to give you the best experience possible of Essity.com. Read more about the cookies we use and how to change your settings:

Essity B 268.3 (-0.2 SEK) on 24-Mar-2019 17:29

Select region


Global Site


ConsumerTissue-2880x1300.jpg

Essity är världens näst största leverantör av consumer tissue. Vårt erbjudande inkluderar toalett- och hushållspapper, näsdukar, ansikts-, våt- och pappersservetter.

Erbjudande och marknadsposition

Essitys erbjudande inkluderar toalett- och hushållspapper, näsdukar, ansikts-, våt-, och pappersservetter. Produkterna säljs under varumärken som Edet, Lotus, Regio, Tempo, Vinda och Zewa samt som detaljhandelns egna märkesvaror. Essity är världens näst största leverantör av consumer tissue. I Europa är Essity marknadsledare och har en marknadsandel som är ungefär dubbelt så stor som den näst största aktören. Essity har även starka positioner på flera tillväxtmarknader, till exempel i Ryssland och Colombia där Essity är marknadsledare och Mexiko där Essity är nummer två. I Kina är Essity, genom majoritetsägandet av Vinda, nummer ett.

Produkter som säljs under Essitys egna varumärken svarar för cirka 66 procent av omsättningen. Resterande cirka 34 procent säljs samt som detaljhandelns egna varumärken. Essitys varumärkesportfölj består av många starka varumärken. Lotus, Tempo och Zewa är de ledande varumärkena i till exempel Frankrike, Tyskland och Ryssland, medan Cushelle, Velvet och Plenty är starka varumärken i Storbritannien och Irland, och Edet i Norden och Nederländerna. Inom näsdukar är Tempo marknadsledare i Hongkong och Marocko. I Latinamerika har Essity ledande positioner i Mexiko med varumärket Regio och i Colombia under varumärket Familia. Vinda är det ledande varumärket i Kina.

Strategi

På de marknader där Essity är närvarande är strategin att vara den ledande leverantören av starka varumärken genom en hög innovationstakt och framgångsrik marknadsföring. Vi arbetar också med att expandera produktkategorierna för att ytterligare stärka erbjudandet. Genom att lansera innovativa produkter stärks Essitys varumärken och marknadspositioner. Under året lanserade vi sju innovationer, exempelvis fuktade toalettpapper under bland andra varumärkena Lotus och Tempo. En ny Tempo näsduk lanserades också.
 
Inom Consumer Tissue prioriterar Essity att öka lönsamheten genom att minska kostnader och öka effektiviteten inom inköp, produktion och distribution. I Europa är målet att ytterligare stärka Essitys ledande marknadsposition och Essitys egna varumärken inom Consumer Tissue samt öka de egna varumärkenas andel av den totala försäljningen. Samtidigt har vi ambitionen att vara den bästa leverantören av detaljhandelns varumärken.
 
För att förbättra effektiviteten och ytterligare öka värdeskapandet inom affärsområdena Consumer Tissue och Professional Hygiene lanserades under 2016 Tissue Roadmap. Det är en plan för att optimera leverantörs- och produktionskedjan, öka kostnads- och kapitaleffektiviteten och säkerställa kapacitet för potentiell framtida tillväxt. Syftet är också att möjliggöra en snabbare produktionsanpassning i samband med innovationer och produktuppgraderingar. Den balanserar strukturella och organiska effektiviseringsmöjligheter i leverantörs- och produktionskedjan med kapacitetsexpansion på utvalda marknader.
 
*Rörelseresultatet före avskrivningar på förvärvsrelaterade immateriella tillgångar exklusive jämförelsestörande poster.
Nettoomsättning 2017

42 014 MSEK

Organisk försäljning 2017

+0.5 %

Justerad EBITA 2017*

4 084 MSEK