Essity B 220.9 (-2.7 SEK) on 25-Sep-2022 17:29

Lägesrapport nr 1 av 3 – kvinnors hälsa och menstruationshygien

I maj 2018 publicerade Essity, med hjälp av vår FN-partner Water Supply and Sanitation Collaborative Council (WSSCC), den senaste upplagan av Hygien- och hälsorapporten med titeln ”Personligt välbefinnande – nyckeln till offentlig utveckling”. Rapporten har publicerats sedan 2008 och syftar till att föra en global dialog och arbeta för åtgärder kring det viktiga sambandet mellan hygien, hälsa och välbefinnande. 

Förutom insikter från experter och fallstudier innehåller 2018 års rapport ett antal uppmaningar riktade till beslutsfattare inom både den offentliga och privata sektorn. Dessa lyfter fram möjligheter för att ta itu med utmaningar och påskynda framsteg för både individer och samhälle. Ett år efter publiceringen tog vi en titt på några inspirerande exempel inom detta område och vi började med kvinnors hälsa.  

Sambandet mellan menstruationshygien och jämställdhet 

Den genomsnittliga kvinnan menstruerar cirka 3 000 dagar under sin livstid. Hälften av världens befolkning upplever denna biologiska process. Trots detta omgärdas menstruation fortfarande av stigma, myter och felaktigheter. På många platser runt om i världen kan menstruationen orsaka kvinnor socialt och fysiskt obehag och till och med leda till att de exkluderas från utbildning och arbetsliv. Det finns också betydande skillnader när det gäller medvetenhet, kunskap och säker tillgång till menstruationshygien. För att uppnå jämställdhet mellan könen är det därför viktigt att menstruationshygien tas i beaktande i policyer och utvecklingsarbete. 

Menstruationshygien – en mänsklig rättighet

Genom att använda ett ramverk för mänskliga rättigheter vid bedömning av menstruell hälsa går det att säkerställa att alla kvinnors och flickors behov uppfylls. Kvinnors och flickors förmåga att hantera sin menstruella hälsa och hygien har också en nära koppling till många andra grundläggande principer inom mänskliga rättigheter såsom icke-diskriminering, tillgång till information och deltagande i samhälle och yrkesliv.

Mänskliga rättigheter har länge varit en del av den internationella utvecklingsdiskursen men det är först nu som politiken på nationell nivå har börjat förändras. Under förra året har vi sett flera inspirerande exempel på statliga åtgärder som syftat till att garantera menstruationshygien för alla flickor och kvinnor.

I oktober 2018 var Tysklands och Spaniens regering medsponsorer till en uppdaterad resolution om de mänskliga rättigheterna till vatten och sanitet där menstruationshygien uttryckligen nämndes i texten. Resolutionen antogs av FN:s råd för mänskliga rättigheter i Genève.

I Kenya har regeringen arbetat på ett utkast till en policy för menstruationshygien på nationell nivå. När denna riktlinje bekräftas blir den världens första fristående policy i sitt slag. I Sydafrika meddelade President Cyril Ramaphosa i december 2018 sitt åtagande för menstruell hälsa för flickor i skolan.

Menstruell hälsa inom utbildningsinstitutioner har också stått i fokus för andra initiativ som lanserats under året. I augusti lovade den skotska regeringen att prioritera detta område och investera 5,2 million pund, i USA har staten New York antagit lagstiftning för att garantera tillgång till menstruell hälsa för alla flickor i årskurs 6 till 12.

Och i mars i år, innan den internationella kvinnodagen, lanserade Storbritanniens regering en global kampanj till stöd för förbättrad menstruationshygien för alla kvinnor. Kampanjen inkluderar två miljoner pund i finansiering till organisationer som redan arbetar med att tillhandahålla utbildning i och lösningar för menstruationshygien för flickor och kvinnor i Storbritannien och på andra platser i världen.

Bryta tabun och förbättra kunskapen kring menstruation i tillväxtländer

Det är positivt att se de åtgärder regeringar runt om i världen gör för att ta itu med och prioritera frågor kopplade till menstruell hälsa. En stor utmaning i många delar av världen är det grundläggande stigmat kring menstruation. Den här utmaningen hindrar inte bara offentliga samtal om ämnet, utan hindrar även kvinnor från att lära sig mer om sin menstruation och kunna skilja naturliga symptom från indikationer på mer allvarliga tillstånd. 

Det finns många aktörer inblandade som försöker bryta dessa tabun och ett aktuellt exempel är det nya svenska bolaget ”Grace Health”. Bolaget har lanserat en menskalender som hjälper kvinnor i tillväxtländer att få bättre kontroll över sina menstruations- och fertilitetscykler samtidigt som deras kunskap om menstruationshygien och reproduktiv hälsa ökar.

Appen är en chattbot som aktivt påminner användaren om att tillhandahålla information om menstruation, hälsa och allmänt välbefinnande. Men användaren kan också dela information om sin egen menstruation och ställa känsliga frågor. På detta sätt kan användare kontinuerligt förbättra sina kunskaper kring menstruation. Tjänsten lanseras i Ghana under 2019 med mål att nå ut till de 1,2 miljarder kvinnor med tillgång till mobiltelefoner som lever i låg- och medelinkomstländer.

Ett annat exempel på att bryta tabun genom utbildning är ”Vagina Varsity”, ett onlineprogram som lanserats i Sydafrika av Essity-varumärket Libresse. Programmet utvecklades tillsammans med gynekologer som arbetar på offentliga sjukhus och tillhandahåller expertis och förklaringar till kvinnor om allt de behöver veta om vaginan. Elever registrerade sig och fick videolänkar, utbildande fakta, produktinformation, tester med mera varje dag i en månad. Initiativet gav upphov till många samtal på TV-program, i pressen och online under hela 2018.

Utveckling – allt börjar med samtal

Arbetet för att förbättra menstruell hälsa, hygien och välbefinnande hos kvinnor världen över, oavsett om det är genom utbildning, teknisk innovation eller genom reglerande policyer, börjar med att tala om det. När tabun bryts och stigman försvinner blir det lättare ta itu med behoven bland flickor och kvinnor öppet och vi kan kombinera idéer från individer, företag och beslutsfattare för att uppnå större jämlikhet. Genom det arbete som många organisationer, institutioner och individer utför görs framsteg mot att bryta tystnaden kring menstruation och åtgärder för kvinnors hälsa, utbildning, möjlighet att arbeta och välbefinnande vidtas. 

Virginia Kamowa, PhD, Senior Technical Expert Menstrual Hygiene Management, WSSCC, sammanfattar:

I många utvecklade länder och utvecklingsländer ser vi en rörelse för förbättrad menstruell hälsa och hygien för alla. På policynivån har det skett en otrolig förändring i den politiska viljan och några av de starkaste rösterna har kommit från individer (män och kvinnor) som förändrar perspektiv och förespråkar förändring. Nu är det dags att samarbeta för ökade investeringar, bättre utbildning och innovativa lösningar för menstruation. Alla kan bidra med något.