Essity B 232.8 (-3.4 SEK) on 23-Sep-2023 17:29

Varumärken


Hållbarhet

För människors och planetens välbefinnande


Att bryta hinder för välbefinnande

Även under dessa utmanande tider kommer vi att fortsätta att lyfta fram viktiga områden som påverkar människors liv varje dag under och efter den här perioden. Essity stöder aktivt en rad externa dagar med fokus på att skapa medvetenhet kring hygien och hälsa, och en av dessa viktiga dagar är Menstrual Hygiene Day den 28:e maj.

Under 2019 lanserade FN Women Count Data Hub för att övervaka framsteg inom hållbarhetsmål 5 gällande jämställdhet. Efter att ha arbetat med projekt som stödjer flickors utbildning och välbefinnande tror jag på styrkan i datadrivna insikter. I Mexiko uppger exempelvis UNICEF att 30 % av tjejer använder toalettpapper istället för bindor. Detta är ett globalt problem som vi på Essity har åtagit oss att vidta åtgärder mot. Kvinnor bör inte hållas tillbaka med en biologisk händelse som inträffar varje månad. Det är dags att vi som samhälle gör något åt det. Och det börjar med att starta ett samtal.

I varje land jag har besökt har jag upptäckt att alltför många flickor känner sig obekväma i att tala om de problem de har med att hantera sin mens. En ny studie från vårt brittiska varumärke Bodyform kom fram till att mer än hälften av flickor hellre skulle bli mobbade än att prata med sina föräldrar om mens. De samarbetade med organisationen mot mobbning The Self Esteem Team för att arbeta tillsammans med skolor som ger personal de resurser och kurser som de behöver för att förbättra undervisningen om mens för alla barn, samt öka tillgången till menstruationsprodukter.

Som ett led i vårt samarbete med UNICEF Mexiko reste jag förra året till Chihuahua för att lansera ”Hygiene is our Right”, ett initiativ med Saba och Tork för att avlägsna stigma gällande menstruationshygien och främja handhygien i skolor. Att arbeta lokalt och på gräsrotsnivå är viktigt när det kommer till kulturella frågor som menstruation, så att vi utbildar nästa generation flickor och pojkar om att mens är en normal biologisk funktion som kan hanteras utan att skolka från skolan.

Välbefinnande och jämlikhet är viktiga drivkrafter för långsiktig ekonomisk produktivitet för vårt globala samhälle. Jag tror att Essity, förutom att tillhandahålla nödvändiga hygien- och hälsoprodukter för alla människor runt om i världen, spelar en viktig roll i utvecklingen av flickors utbildning och kvinnors självförtroende för att leva tillfredsställande och aktiva liv. Att kunna förespråka och ge en röst till jämlikhet ger mitt arbete mening och syfte varje dag.

Att bry sig om hygien, hälsa och välbefinnande är själva kärnan i Essitys verksamhet. Vi gör allting vi kan för att stödja kampen mot COVID-19, allt från skiftande av produktion till fler ansiktsmasker, finansiella donationer och produktdonationer, samt att säkerställa produktion och leverans av viktiga dagliga hygien- och hälsoprodukter.

Följ Joséphine på LinkedIn