Vi främjar en mer öppen dialog globalt genom insiktsanalys, utbildning och viktiga samarbeten. Vi vill att alla ska kunna känna sig bekväma och våga söka den hjälp som gör livet lite enklare. Vi har sedan många år tillbaka kämpat för mensrättigheter och kvinnors rätt att ta sina egna beslut. 

Vi visar att inkontinens är mycket vanligare än vad många tror och jobbar för att ta bort stigman kring könsroller när det handlar om hygien och rengöring. Vi tar upp ämnet ”den perfekta kroppen” och hur viktigt det är att skaka av sig detta ideal och låta barn få hantera hygienen hemma på ett könsneutralt sätt. 

Vi motarbetar stereotyper kring kön, övervikt, generationsskiften och funktionsvariationer, och vill att alla ska ha rätt till ett aktivt och värdigt liv. Vi strävar efter mångfald, jämställdhet och mer inkluderande arbetskulturer och samhällen.