Essity B 263.5 (+1.3 SEK) on 28-Jun-2022 17:29

Vad krävs för att man ska kunna läka de värsta såren?

04_01_02.tif

Mer än 34 miljoner människor över hela världen lider av kroniska sår, vilket kan leda till allvarligt fysiskt och emotionellt lidande. Professor Dr. Karsten Hemmrich förklarar vad som krävs för att skapa en banbrytande sårvård som gör det möjligt för patienter med kroniska sår att leva livet till fullo medan de hanterar sitt tillstånd.

Kroniska sår är sår som inte läker, inte ens efter 6–8 veckor. Tillståndet är komplicerat och utmanande och mycket mer utspritt än vad de flesta tror. Dessa typer av sår är förknippade med smärta, utmattning, lukt och den psykologiska börda som uppstår när andra börjar lägga märke till det.
 
Tack vare banbrytande innovation ger Essitys märke BSN Medical lösningar för sårläkning som hjälper patienter med kroniska sår att fortsätta att leva livet till fullo. 
 
Många utmaningar finns när man behandlar kroniska sår. Vätskebalansen i området runt såret behöver återställas, eftersom det i allmänhet har för mycket eller för litet vätska i det. Kroniska sår är även utmanande när det kommer till att hantera infektioner, eftersom bakterier kan växa i såret under längre perioder och förhindra läkningsprocessen.
 
”Målet med sårläkning är att skapa rätt miljö för såret. Vi arbetar för att kombinera ett flertal olika tekniker i samma förband, för att ta itu med många problem med kroniska sår på en och samma gång, säger professor Hemmrich, som är chef för global marknadsföring och innovation på BSN Medical.
Enkla lösningar som är lätta att använda och kostnadseffektiva kommer verkligen att göra skillnad för de miljontals patienter i världen som lider av kroniska sår. Att förbättra deras liv är vad som betyder mest för oss.
BSN Medical har utvecklat flera olika unika tekniker för att förbättra hantering av kroniska sår, däribland biomaterial som liknar huden i dess mikrostruktur och hjälper cellerna att återbygga sårdefekten snabbare. BSN Medical har även producerat ett förband som binder och inaktiverar bakterier genom att göra det möjligt att avlägsna dem på ett säkert sätt snarare än att förstöra dem i såret, vilket kan leda till inflammation. 
 
När man tillverkar förband för sår som passar för ett visst ändamål är det viktigt att fokusera på behoven hos alla intressenter: vårdpersonal, läkare eller sjuksköterskor samt patienterna själv. Detta är anledningen till att BSN Medical designar förband som är lätta att använda och som kan lämnas kvar på huden så länge som möjligt, vilket ger patienterna mer tid att njuta av livet och mindre tid som går åt att oroa sig om sina sår.
 
”Om man tar en titt på framtiden så ser man en hel del intressanta innovationer i sårvård som 3D-tryckning och vävnadsteknik, men sårvårdens framtid handlar även om enkelhet.” Enkla lösningar som är lätta att använda och kostnadseffektiva kommer verkligen att göra skillnad för de miljontals patienter i världen som lider av kroniska sår. Att förbättra deras liv är vad som betyder mest för oss”, säger professor Hemmrich.

Låt oss tala om det essentiella inom hygien och hälsa.
 
Källa:
  • MedMarket Diligence, LLC, BSN analysis
Cover-Karsten-Hemmrich-Interview.jpg

Fler än 34 miljoner människor i världen har kroniska sår.

– MedMarket Diligence, LLC, BSN analysis