Essity B 288.4 (-0.9 SEK) on 01-Jun-2023 17:29

Varumärken


Hållbarhet

För människors och planetens välbefinnande


Vi hjälper föräldrar att bygga upp sin egen unika familj

06_01_02.tif

Om man ser till historien har idén om vad det innebär att vara en föräldrar, och hur en familj ser ut, varit ganska begränsad. Essity har varit en leverantör av babyvårdprodukter till familjer över hela världen i årtionden, och vi vet att varje familj är unik. Det är anledningen till att vi stöder nya föräldrar med information och innovationer för att göra föräldraskapet mindre utmanande och göra det möjligt att starta en familj med starkare självförtroende och hjälp nära till hands. 

”I resultaten från en undersökning om nya föräldrar i sex olika länder som vi lät göras framstår det som tydligt att det finns många olika sätt att vara förälder på”, säger Patrik Stoopendahl, projektledare för ”Modern Parenting Study” på Kairos Future, ett internationellt konsult- och forskningsföretag som hjälper företag och organisationer att förstå och forma sin framtid. Stoopendahls kommenterar resultaten med speciell fokus på de mest slående skillnaderna och likheterna mellan föräldrar i undersökningen. 
 
Vi förstår att det är svårt att vara förälder och att du vill göra vad som är rätt för ditt barn. Det är anledningen till att vi tror att det är bra om alla föräldrar får den kunskap de behöver i god tid, för att känna sig självsäkra och bekväma när det kommer till att ta rätt beslut för deras unika familj. Det är viktigt att föräldrar delar både lyckan och svårigheten med att vara föräldrar. Om både mamman och pappan är engagerade och hjälper varandra med blöjbyten skapar det mindre stress och mer harmoni. Att skapa mindre stress är även målet bakom Liberos (ett av Essitys ledande varumärken inom babyvård) beslut att ändra bilderna på sina märkesprodukter, för att fånga essensen hos riktiga familjer i riktiga situationer. Bilderna visar föräldrar från samma kön, barn med Downs syndrom och ensamstående mammor och pappor som representerar ett sant inkluderande modernt samhälle.
 
”Vi ville bryta med de idylliska bilderna av en ’perfekt familj’ som mest leder till stress hos föräldrar och istället visa mer mångfald i bilderna som föräldrar i hela världen ser i samband med att de påbörjar denna resa i livet” säger Anna Smitterberg, chef för global marketing och kommunikation, babyvård, Essity.
Enligt vår undersökning känner mödrar i alla länder som undersöktes att deras partner tar mindre ansvar, men samtidigt vill 62 % av fäder ha mer information om hur man blir en bättre förälder
Men när det kommer till att ”vara föräldrar tillsammans” är en av de viktigaste människorna att släppa in din partner.
 
”Enligt vår undersökning känner mödrar i alla länder som undersöktes att deras partner tar mindre ansvar, men samtidigt vill 62 % av fäder ha mer information om hur man blir en bättre förälder”, säger Stoopendahl som själv blev far nyligen. ”Det är intressant eftersom jag ser hur jag relaterar till människor som ser på föräldraskap på samma sätt som jag gör, människor som jag aldrig trodde att jag skulle relatera till annars”, fortsätter han.
 
Det finns förstås många sätt att vara en bra förälder, men sociala medier och samhället i allmänhet skapar ofta en idealiserad bild av erfarenheten som kan sätta mycket press på en redan utmanande roll. Vi vill avlägsna denna börda och hjälpa föräldrar att få den kunskap de behöver.
 
”I början av 2018 lanserade vi appen You+, som gör det lättare för föräldrar att njuta av sin dag som förälder tillsammans. Appen är som en dagbok där båda föräldrarna kan ladda upp bilder, göra köp och arbetslistor och hålla koll på vem som har gjort vad. Vi sprider även kunskap via appen You+ genom att uppge intressant information om barnets utvecklingsstadier, med tips, inspiration och annat”, förklarar Smitterberg.
 
Genom appen kan bägge föräldrar följa sitt barns utveckling även när de inte är där fysiskt med dem, vilket hjälper till att fördela arbetet och göra ”osynliga” arbetsuppgifter mer synliga.
 
Libero har även introducerat kursfilmer för fäder, för att göra det möjligt för dem att delta mer och som erbjuder tips och trick för att hjälpa dem att bli den typ av fäder som de vill bli. Med detta i åtanke når vi stora höjder när det kommer till att hjälpa till att ge föräldrar en erfarenhet som de båda kan fortsätta att njuta av när de befinner sig på denna fantastiska resa tillsammans. Vi hoppas att föräldrar, genom att vi påbörjar detta samtal med en öppen attityd, mer självsäkert kommer att kunna ta itu med behovet av en mer inkluderande och öppen definition av vad det innebär att vara förälder.

Låt oss tala om det essentiella inom hygien och hälsa.
 
Källa:

62 % av papporna vill ha mer information om hur man blir en bättre förälder.

– ZERO TO THREE’s National Parent Survey, 2015.