Detta omfattar dataanalys via Sakernas Internet (IoT) för att höja ribban för omvårdnad och renlighet samt hitta smartare lösningar för avfall och effektivare resultat. 

Vår personal utvecklar digitala lösningar som datadrivna städsystem, sensordrivna inkontinenslösningar, 3D-mätning av ben för kompressionsstrumpor och VR-baserad handhygienutbildning för vårdpersonal. 

Vi har sammanställt kunskapsbaser online för att hjälpa tonårsflickor, förstagångsföräldrar, patienter med lymfödem och personer med inkontinens. 

Våra innovationer bidrar till nya och mer säkra arbetssätt och tillämpar automatisering och robotteknik vid behov. Innovation innebär bättre liv och välbefinnande både för patienter, vårdgivare, städpersonal, medarbetare och konsumenter överallt.