We’re using cookies to give you the best experience possible of Essity.com. Read more about the cookies we use and how to change your settings:

Essity B 264.8 (-2.2 SEK) on 21-Apr-2019 12:59

Select region


Global Site


Essity har anslutit till Ellen MacArthur Foundations globala åtagande för en ny plastekonomi, ”A line in the sand”. Därmed strävar Essity mot att senast 2025 ska bolagets alla förpackningar vara återvinningsbara.

Förpackningar är viktiga för att Essity ska kunna erbjuda kunder och konsumenter hygieniska och säkra produkter. Som ett ledande hygien- och hälsobolag har Essity som mål att bidra till ett hållbart och cirkulärt samhälle, och fokuserar därför på att ständigt förbättra, minska och återvinna plast som används i förpackningar.

– Vi välkomnar det här initiativet eftersom utmaningen med plastavfall effektivare kan lösas genom att alla inblandade i värdekedjan samarbetar, såväl företag, myndigheter, internationella organisationer som återvinningsbranschen och konsumenter, säger Magnus Groth, vd och koncernchef på Essity.

Åtagandet är i linje med Essitys övergripande ambition om att nya lösningar ska bidra till 33 procent lägre miljöavtryck till år 2030.

Ellen MacArthur Foundation grundades år 2010 och har som syfte att påskynda övergången till en cirkulär ekonomi. Initiativet är ett samarbete inom en bred grupp av framträdande bolag, städer, filantroper, opinionsbildare, forskare, studenter, intresseorganisationer och medborgare.

För mer information om den nya plastekonomin: www.newplasticseconomy.org