Essity B 269.8 (+0.3 SEK) on 26-Sep-2021 17:29

Select region


Global Site


Hygien- och hälsobolaget Essity har slutfört förvärvet av 45,8 procent av aktierna i det colombianska hygienbolaget Productos Familia S.A. ("Familia"). Essity äger nu 95,8 procent av Familia. Köpeskillingen uppgår till 1 540 MUSD (cirka 13 miljarder SEK) för 100 procent av bolaget på skuldfri basis. Förvärvet förväntas bidra positivt till Essitys vinst per aktie från 2021.

– Det är med stor glädje jag välkomnar våra kollegor från Familia till Essity. Tillsammans kommer vi att bygga en ännu starkare plattform i Latinamerika för att öka tillväxt, lönsamhet och effektivitet samt accelerera den digitala transformationen, säger Magnus Groth, vd och koncernchef, Essity. 

Essity har varit ägare i Familia sedan 1985. Detta innovativa och konsumentorienterade bolag har en stark närvaro i Latinamerika med verksamhet främst inom Personal Care och även inom Consumer Tissue och Professional Hygiene. Familia är redan konsoliderat i Essitys koncernredovisning och redovisade 2020 en omsättning om 6 950 MSEK, en justerad EBITDA om 1 419 MSEK och en justerad EBITA om 1 170 MSEK, motsvarande en justerad EBITA marginal om 16,8 procent. Den organiska försäljningstillväxten under 2020 uppgick till 2,8 procent. 

Share this