We’re using cookies to give you the best experience possible of Essity.com. Read more about the cookies we use and how to change your settings:

Essity B 292 (-4.2 SEK) on 19-Jun-2019 17:04

Select region


Global Site


Det globala hygien- och hälsobolaget Essity har, för att minska miljöpåverkan, satt ytterligare förpackningsmål. Målen innebär bland annat att 85 procent av bolagets förpackningar ska tillverkas av förnybara eller återvunna material år 2025.

De nya målen är en del av Essitys åtagande till Ellen MacArthur Foundations plastinitiativ ”A line in the sand”. Åtagandet är i linje med Essitys hållbarhetsambitioner att fram till 2030 öka välbefinnandet för två miljarder människor varje dag och minska miljöpåverkan från bolagets lösningar med 33 procent.