We’re using cookies to give you the best experience possible of Essity.com. Read more about the cookies we use and how to change your settings:

Essity B 226.6 (+2.5 SEK) on 20-Jul-2018 14:19

Select region


Global site


Essity* har blivit omnämnt som ett av världens 100 mest hållbara bolag av Corporate Knights. Listan presenterades i samband med World Economic Forum i Davos, Schweiz.

Rankingen baseras på publika data från 2016 där de utvärderade bolagen jämförs utifrån 17 nyckeltal inom miljö, sociala aspekter och bolagsstyrning. Sammanlagt har 5 994 företag med minst 1 miljard USD i bruttoomsättning analyserats, globalt inom alla branscher. Bolagen på topp 100-listan kommer från 22 olika länder, där Essity är ett av fem svenska bolag.

- Vi är stolta över att vara rankade som ett av världens 100 mest hållbara företag. Detta är ett erkännande för vår hållbara affärsstrategi, vår förmåga att uppnå våra mål och för koncernens förmåga att vara transparent mot omvärlden, säger Magnus Groth, vd och koncernchef för Essity.

Listan över världens 100 mest hållbara bolag visar den starka kopplingen mellan värdeskapande för samhället och finansiella resultat. De 100 bolagen har presterat upp mot en tredjedel bättre än sina jämförbara konkurrenter (MSCI All Country World Index) mellan 2005 och 2017.

- För Essity har hållbarhet alltid varit en drivkraft för affärerna. Medvetna om den starka kopplingen mellan hållbarhet och lönsamhet, fortsätter vi att kontinuerligt sträva efter förbättring inom alla områden och att aldrig slå oss till ro, säger Magnus Groth.

Corporate Knights är ett affärs- och samhällsmagasin med en analysavdelning som producerar rankningar och omdömen på finansiella produkter baserat på företags hållbarhetsarbete. Detta är den fjortonde årliga rankningen som belyser ledande företags hållbarhetsarbete.

Läs mer: www.corporateknights.com/global100 

* I juni 2017 delades SCA upp i två separata börsbolag. Hygien- och hälsoverksamheten, som stod för 85 procent av den totala nettoomsättningen, är idag börsnoterat under namnet Essity medan skogsindustriverksamheten behöll namnet SCA. Denna rankning är baserad på SCA:s data från båda verksamheterna, när de gick ingick i samma koncern.