We’re using cookies to give you the best experience possible of Essity.com. Read more about the cookies we use and how to change your settings:

Essity B 268.3 (-0.2 SEK) on 24-Mar-2019 17:29

Select region


Global Site


Hygien- och hälsobolaget Essity publicerar idag Års- och hållbarhetsredovisning för 2018 på www.essity.com 

- 2018 stärkte vi våra varumärken genom framgångsrika innovationer, förbättrade vår produktmix, genomförde prishöjningar och intensifierade arbetet med effektiviseringar och omstruktureringar. Vi vidtog åtgärder i alla delar av verksamheten för att öka lönsamheten och motverka den negativa effekt de betydligt högre råvaru- och energikostnaderna hade på resultatet. Arbetet med att bidra till ett hållbart och cirkulärt samhälle premierades. Vi kvalificerade oss till Dow Jones Sustainability Index och utnämndes till branschledare inom sektorn för Household Products. Externa faktorer innebar att 2018 var ett utmanande år men med starkt kundfokus och hårt arbete stärkte vi verksamheten för framtiden, säger Magnus Groth, vd och koncernchef för Essity.

För de aktieägare som anmält intresse om att få en tryckt version av Års- och hållbarhetsredovisningen börjar denna distribueras från och med den 15 mars 2019.

Notera: Denna information är sådan information som Essity är skyldig att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 13 mars, 2019, klockan 08:00.

Karl Stoltz, Media Relations Manager, +46 8 788 51 55