We’re using cookies to give you the best experience possible of Essity.com. Read more about the cookies we use and how to change your settings:

Essity B 260.1 (-5.9 SEK) on 25-Nov-2020 17:30

Select region


Global Site


Hygien- och hälsobolaget Essity fortsätter i dag sitt engagemang i att bryta barriärer för välbefinnande genom att vara sammankallande partner till UN Foundations årliga dialog om de globala målen för hållbar utveckling. I samband med mötet lanserar Essity den sjunde utgåvan av Hygiene and Health Report i samarbete med FN-organet Water Supply and Sanitation Collaborative Council (WSSCC). 

Essity Hygiene and Health 2020Mötet samlar företrädare från FN, offentlig sektor, näringsliv, ideella organisationer och civilsamhället för att diskutera hur man når framsteg med de globala målen. I år ligger samtalens fokus på covid-19-pandemin. Nu inleds ett avgörande årtionde för att uppnå de globala målen för hållbar utveckling, och det är viktigt att förstå vilka åtgärder inom global hygien och hälsa som måste accelereras. I det sammanhanget är Essitys hygien- och hälsorapport ett viktigt bidrag. 

Målet med rapporten är att tillföra välbehövliga insikter, fakta och lösningar till debatten för att snabbare förbättra världens hygien- och hälsostandarder. Rapporten bygger på en undersökning som utförs av Essity vartannat år, med 15 000 svarspersoner i 15 länder. I år genomfördes en extra undersökning under juli 2020 om hur hygien och hälsa påverkas av covid-19. Undersökningen visar att det finns en stor efterfrågan på att förbättra den globala hygien- och hälsostandarden. De svarande anger ökad finansiering av sjukvårdssektorn (28 %), förbättrade globala hygien- och hälsostandarder (27 %) samt utbildning inom lämplig hygienpraxis (18 %) som de mest efterfrågade politiska åtgärderna. 

– Essity har samlat på sig värdefull erfarenhet för att möta utmaningen med pandemier och andra hälso- och hygienrelaterade utmaningar på både lång och kort sikt. Jag tror starkt på att den globala dialogen, med representanter från både offentlig och privat sektor, har en roll att spela i att förbättra hygien och hälsa globalt. Vi har kunskapen och lösningarna, och behöver arbeta tillsammans för en hållbar återhämtning och för att påskynda insatser för FN:s hållbarhetsmål, säger Magnus Groth, vd och koncernchef på Essity.

Svarsresultat och fallstudier i rapporten visar tydligt betydelsen av grundläggande hygien och god hälsa för alla, i synnerhet för att undvika infektioner som till exempel vårdrelaterade infektioner med covid-19. Forskning och vittnesmål visar också hur viktigt det är att fortsätta bryta de tabun som omger mens och inkontinens. Dessutom understryker rapporten betydelsen av en metod som sätter människor i centrum och lyfter fram de möjligheter som innovation och digitalisering innebär för att säkerställa att stora grupper människor kan delta fullt ut i samhället. 

– Covid-19-pandemin är en väckarklocka för att sätta fokus på vad som är avgörande för friskvård. Pandemin har visat hur viktigt det är att lära sig grundläggande hygienrutiner som barn, som exempelvis att tvätta händerna med tvål för att främja grundläggande hygien och bekämpa infektioner världen över. I en tid när en av fem sjukvårdsinrättningar saknar tillgång till grundläggande sanitet och varannan människa saknar tillgång till sanitet som hanteras på ett säkert sätt anser vi att det nu är dags att agera, säger Sue Coates, tillförordnad vd på WSSCC. 

För att kunna uppnå den nivå av sanitet, hygien och menshälsa som krävs meddelar WSSCC att man senare den här månaden kommer att omvandlas och byta namn till Sanitation and Hygiene Fund (SHF).

– Vi är glada att samarbeta med företag som Essity som drivs av en vision och som har satt de globala målen för hållbar utveckling i centrum för sin verksamhet för att höja standarderna för hygien och hälsa, särskilt i de här svåra tiderna, säger Elizabeth Cousens, vd för UN Foundation.

Läs ”Hygiene and Health Report 2020-2021”
Läs mer om hur Essity arbetar för att uppfylla FN:s globala mål för hållbar utveckling 

Share this