Vi välkomnar därför det globala engagemanget och ledarskapet som behövs för att holistiskt möta världens utmaningar genom FN:s mål för hållbar utveckling. Genom att samarbeta med andra som delar samma utmaningar och möjligheter, kommer vi att skapa synergier som bidrar till uppnåendet av FN:s mål för hållbar utveckling.

FN:s mål för hållbar utveckling som Essity prioriterar är: