We’re using cookies to give you the best experience possible of Essity.com. Read more about the cookies we use and how to change your settings:

Essity B 303.3 (-1 SEK) on 15-Nov-2019 10:44

Select region


Global Site


På Essity anser vi att arbetet med att uppfylla FN:s mål för hållbar utveckling kommer att bidra till en bättre värld samtidigt som de skapar goda affärsmöjligheter för företag runt om i världen. Inte minst inom områdena hälsa, hygien och sanitet där vi besitter stor kompetens. Vi på Essity är fast beslutna att göra vad vi kan för att bidra till att uppnå FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling.

Vi välkomnar därför det globala engagemanget och ledarskapet som behövs för att holistiskt möta världens utmaningar genom FN:s mål för hållbar utveckling.

Genom att samarbeta med andra som delar samma utmaningar och möjligheter, kommer vi att skapa synergier som bidrar till uppnåendet av FN:s mål för hållbar utveckling.

FN:s mål för hållbar utveckling som Essity prioriterar är: