I Dagens Nyheter den 21/5 påstås det att flera företag, däribland Essity, använder inflationen som en ursäkt för att höja priserna mer än nödvändigt i syfte att maximera vinsten.  För att leda detta i bevis har DN läst igenom en kvartalsrapport och hittat att Essitys vinst ökade med över 36 procent i år jämfört med första kvartalet 2022.

Den siffran ger en kraftigt missvisande bild när den redovisas på egen hand. Ökningen på 36 procent sker från en mycket låg nivå.

Essity har tvingats höja priserna på grund av skenande kostnader för råvaror och energi och har fortfarande väsentligt lägre vinst än före pandemin.  Essitys resultat för det första kvartalet 2023 är drygt 27 procent lägre än vad den var för det första kvartalet 2020. 

Om Essity inte hade höjt priserna under 2022 och kompenserat för ökade råvaru-, energi- och distributionskostnader hade bolaget gått med förlust. Det finns flera exempel på bolag som under det senaste året har tvingats stoppa produktionen för att kostnaderna stigit för mycket. Essity har lyckats upprätthålla verksamheten med hjälp av prishöjningar, effektiviseringar och energisparande åtgärder. På så sätt har våra nödvändiga hygien- och hälsoprodukter fortsatt att nå kunder och konsumenter i de drygt 150 länder där de säljs.

Essity är lika intresserat som resten av samhället att inflationen stabiliseras på en acceptabel nivå, men måste precis som andra bolag ha en prissättning som på sikt ligger i linje med kostnaderna för att kunna bedriva en hållbar verksamhet.