Hej Elin! Du arbetar som Assistant Controller, vad innebär din roll?

I korta drag handlar det om att stödja verksamheten med allt som rör det finansiella, till exempel att sammanställa budget och prognoser och att sedan följa upp och förklara kostnadsavvikelser, räkna på investeringar och se till att våra artiklar har rätt pris. Vi har också ansvar för att se till att vi följer redovisningsreglerna och rapporterar våra månatliga resultat centralt där hela bolagets finansiella resultat sammanställs.

Du började på Essity i februari 2020, vad gjorde du innan du började här?

Innan jag började på Essity pluggade jag nationalekonomi på handelshögskolan i Göteborg i fem år och efter det jobbade jag en kort period på Nordea.

Vad var det som lockade med Essity och som gjorde att du sökte dig hit?

Jag hade hört mycket gott om Essity från vänner och bekanta som jobbar där. Det som lockade mig var framförallt utvecklingsmöjligheterna och att det verkade vara ett företag där de anställda trivdes. Mina förväntningar på företaget har helt klart uppfyllts.

När du började blev det ju ganska snabbt lite speciella omständigheter i världen när pandemin slog till, och du har arbetat mycket hemifrån. Hur har det varit?

Det har självklart varit lite speciellt men det har faktiskt fungerat bättre än förväntat. Jag är väldigt glad att jag hann jobba ett tag på kontoret och fick träffa flera av mina kollegor innan vi blev tvungna att jobba hemifrån. Jag hann även med att få ett par rundvandringar på bruket och fick se hur allt fungerar från returpappersplan till färdiga produkter.

Har du kunnat samarbeta med dina kollegor på ett bra sätt trots att ni inte har setts?

Det tycker jag har fungerat jättebra, vi har haft morgonmöten varje dag i teamet för att stämma av läget. Alla har varit väldigt hjälpsamma när jag var ny och hade många frågor och mycket att lära mig och det är jag tacksam för.

Vad ser du fram emot att kunna göra när vi kan börja vara på arbetsplatsen mer igen?

Jag ser framförallt fram emot att få träffa alla mina kollegor igen, även om mycket har fungerat bra med att jobba hemma så saknar jag att äta lunch ihop och snacket vid kaffeautomaten.

Vad tycker du är roligast med din roll?

Jag tycker det är roligt att jag får vara involverad i allt från prissättning av artiklar till att planera budget för hela bruket. I och med att jag jobbar med hela flödet så varierar mina arbetsuppgifter ganska mycket och jag får också lära mig mycket. Det är också roligt att jag har fått stort förtroende och haft mycket ansvar ända sedan jag började.

Under hösten är det mycket arbete med budgeten inför nästkommande år, vad innebär det för dig?

Det stämmer, vi påbörjade budgetarbetet redan tidigt i våras och då gick vi tillsammans med alla avdelningar igenom och planerade deras budgetar. Nu börjar det bli dags för budgeten att laddas upp och då är det mycket jobb med att sammanställa och stämma av siffrorna. Eftersom budgeten ligger till grund för prissättningen av våra artiklar är det viktigt att det blir rätt.

Vad är viktigt för dig att veta om produktion och andra avdelningar i ditt arbete?

Det är viktigt att ha en övergripande bild av hur processerna fungerar och hur produktionsstegen ser ut för att kunna ha en bra dialog med de andra avdelningarna. Kommunikation och samarbete är väldigt viktigt eftersom vi har olika erfarenhet och ser på det från olika håll, en idé som låter bra i teorin kanske inte alls fungerar i praktiken. ​

Hur ser en perfekt ledig dag ut för dig?

En perfekt ledig dag skulle jag börja med en lyxig och lång frukost, sen skulle jag spendera några timmar i stallet i vanlig ordning och sedan avsluta dagen med middag med vänner och familj.