Det globalt ledande hygien- och hälsobolaget Essity har fått mycket uppmärksamhet för sitt ambitiösa hållbarhetsarbete som är integrerat inom hela verksamheten. Susan Iliefski Janols och hennes grupp har ansvar för hållbarhet när det gäller innovationer, produkter och tjänster.

Q: Berätta om Essitys hållbarhetsarbete!

I grunden finns vårt sociala ansvarstagande som bygger på att vi vill skapa välbefinnande för de som använder våra produkter och tjänster – allt från babyblöjor, mensskydd och inkontinensskydd till mjukpapper, hygienlösningar och medical solutions. Vi delar med oss av vår kunskap inom hygien och hälsa och har sedan flera år tillbaka ett samarbete med FN. Vi utbildar bland annat tonårstjejer om menstruation och vårdpersonal om inkontinens. En annan del av vårt hållbarhetsarbete handlar om att minska miljöpåverkan av våra produkter och tjänster. Genom att integrera livscykelbedömningar i vårt innovationsarbete kan vi mäta hur vi förbättrar miljöprofilen på våra innovationer. Ett exempel är TENA Pants där vi har lyckats minska klimatpåverkan för produkterna med en tredjedel sedan 2008. 

Q: Hur kan ni bidra till ett mer cirkulärt samhälle?

Vår ambition är att utveckla produkter och tjänster som bidrar till ett cirkulärt samhälle. På sikt ska till exempel alla våra förpackningar bli återvinningsbara och vi vill öka andelen förnybara eller återvunna material. Vi använder sedan länge returfiber i en del av våra mjukpapper. Vi hjälper också våra kunder att bli mer hållbara och cirkulära. Inom varumärket Tork har vi flera pappersbehållare som minskar konsumtion. Vi har också tagit fram Tork PaperCircle – världens första återvinningstjänst för pappershanddukar. 

Q: Varför ska unga ingenjörer välja Essity?

På Essity finns många spännande utvecklingsmöjligheter och engagerade kollegor över hela världen. Vår kultur kännetecknas av stor omtanke om människors hygien- och hälsobehov liksom miljön. Som ingenjör kan du jobba med allt från ansvarsfulla inköp och resurseffektiv produktion till hållbara innovationer. De senaste åren har jag drivit hållbarhetsfrågor men innan dess ägnade jag mig åt produktutveckling, forskning samt produktsäkerhet och miljö. 

Information om intervjupersonen 

Namn: Susan Iliefski Janols.
Titel: VP Sustainability Products & Services.
Utbildning: Maskiningenjör, Chalmers tekniska högskola, examen 1988. 
Vad driver dig i jobbet? Jag och mina kollegor jobbar med viktiga framtidsfrågor. Hållbarhetsarbetet bidrar inte bara till Essitys strategiska mål utan även till FN:s globala mål för hållbar utveckling.