Essity B 242.1 (-0.1 SEK) on 23-Feb-2024 11:19

Varumärken


Hållbarhet

För människors och planetens välbefinnande


GPS (Globalt prestationssystem)

På Essity vill vi att alla har en förståelse för hur de bidrar till vårt företags resultat; därför är prestationshantering avgörande. 

Med hjälp av GPS ger Essity sina medarbetare ansvar och erkännande. Vår enhetliga process för prestationsutvärdering stärker den kultur av öppenhet och transparens som redan kännetecknar Essity. Det handlar om att skapa bästa möjliga matchning mellan medarbetarens prestation och ambitioner och att vara framgångsrik inom organisationens strategiska mål.
 

Vad är GPS?

  • Systemet finns i alla företagsgrupper
  • Tydliga mål och förväntningar
  • Personliga samtal om utveckling och mål
  • Ge/ta emot kontinuerlig feedback
  • Gruppövergripande modell i alla länder

Den individuella utvecklingsplanen spelar en viktig roll i en persons utveckling och gör det möjligt för den anställda att nå sin fulla potential.

Alla uppmuntras att utveckla de förmågor som krävs för nuvarande och framtida positioner – att sitta i förarsätet i sin utveckling, med företagets stöd. Våra ledare har ett genuint intresse och förståelse för människor. De erkänner de individuella skillnaderna, vikten av medinflytande och ger verktyg för att utrusta andra med möjligheter att lyckas.