Denna webbplats utgör inte ett erbjudande om värdepappersförsäljning eller en uppmaning till ett erbjudande om värdepappersköp i USA eller i någon annan jurisdiktion där ett sådant erbjudande eller anbud inte är auktoriserat eller till någon person till vilken det är olagligt att göra ett sådant erbjudande eller uppmaning. Användare av denna webbplats ombeds att informera sig om och följa sådana begränsningar.

Essitys (publ) värdepapper som nämns på denna webbplats har inte och kommer inte att registreras enligt US Securities Act från 1933 och får endast erbjudas eller säljas i USA enligt ett undantag från sådan registrering.

Informationen som tillhandahålls på denna webbplats är inte avsedd att vara tillgänglig för någon person i USA eller någon amerikansk person (som den termen definieras i förordning S enligt US Securities Act) annan än en person som är en ”kvalificerad institutionell köpare” (som den termen definieras i regel 144A enligt US Securities Act). När du anger följande information och klickar på ”Fortsätt”-knappen nedan, försäkrar du antingen (i) att du inte är fysiskt närvarande i USA och inte är en amerikansk person eller (ii) att du är en kvalificerad institutionell köpare och i båda fallen samtycker du till att du inte kommer att överföra eller på annat sätt skicka informationen från denna webbplats till någon person i USA eller till någon amerikansk person.

Telefonnummer: Mikael Schmidt, +46 8 788 51 59 
   
Postkod: Essity (publ)
Box 200
SE-101 23 Stockholm
   
Bostadsort: Sverige

Jag samtycker inte | Fortsätt