Essity B 232.8 (-3.4 SEK) on 23-Sep-2023 17:29

Varumärken


Hållbarhet

För människors och planetens välbefinnande


Investor relations

Group-image-Innovation2019.jpg
Delårsrapport 2022
Essitys delårsrapport kvartal 1 2023

Essitys delårsrapport för det första kvartalet 2023 publicerades den 27 april 2023.

I samband med publiceringen hålls en telefon- och webbpresentation kl. 09:00 där vd och koncernchef Magnus Groth presenterar och svarar på frågor.

Press center

August 31, 2023 - 08:00

Omvandling av aktier

Enligt Essitys bolagsordning har ägare till aktie av serie A rätt att begära att aktien omvandlas till aktie av serie B. Genom omvandling minskar det totala antalet röster i bolaget. När en sådan omv[...]

July 20, 2023 - 07:00

Halvårsrapport 2023

April 27, 2023 - 07:00

Delårsrapport Kvartal 1 2023

September 21, 2023 - 13:45

Essitys ordförande Pär Boman avböjer omval

Pär Boman avböjer omval som ordförande för Essitys styrelse. Han kvarstår som styrelsens ordförande fram till mars 2024.

September 19, 2023 - 08:00

Inbjudan till Essitys webcast – Innovation för hållbar och lönsam tillväxt

Välkommen till det globalt, ledande hygien- och hälsobolaget Essitys direktsända webcast om innovation den 27 november 2023 kl. 15:00 – 16:30 CET.

August 29, 2023 - 08:00

Ny rapport från Essity kopplar jämställdhet till globala frågor om hälsa och välbefinnande

Kvinnors hälsofrågor fortsätter att vara förbisedda i samhället. Det är ett av många resultat i Essitys Health and Hygiene Report 2023-2024, som kopplar jämställdhet, vård och preventiva åtgärder til[...]

Investerarkontakter

Johan Karlsson
Vice President Investor Relations

Direkt: +46 70 511 15 81
Sandra Åberg
Director Investor Relations

Direkt: +46 70 564 96 89
Janet Östergren
Investor Relations Specialist

Direkt: +46 70 310 13 74
Kontakta IR-teamet