Vi har tre fokusområder: mere fra mindre (ressourceeffektivitet), cirkularitet og trivsel. For at vores indsatser virkelig skal gøre nytte, arbejder vi langsigtet og forskningsbaseret. Vi følger blandt andet en konkret plan, som understøtter Parisaftalen – noget, som ganske få virksomheder i verden har påtaget sig. Vi har i 30 år målt alle vores produkters miljøaftryk gennem livscyklusanalyser. Livscyklusanalyser omfatter vores produkter og innovationers samlede miljøaftryk – fra leverandører til vores egen produktion til materiale, design og genbrug. Det hjælper os med at gøre tiltag der, hvor de har den største effekt. Naturligvis arbejder vi også aktivt med FNs mål for bæredygtig udvikling.