Inom varje affärsområde förlitar sig bolagets portföljstrategi på en växande och lönsam kärnverksamhet som finansierar framtida tillväxt inom närliggande produktområden, nya (digitala) affärsmodeller och nya kategorier med goda tillväxtmöjligheter, låg kapitalintensitet och hög avkastning, för att säkerställa lägre volatilitet och högre lönsamhet över tid.