We’re using cookies to give you the best experience possible of Essity.com. Read more about the cookies we use and how to change your settings:

Essity B 268.3 (-0.2 SEK) on 24-Mar-2019 17:29

Select region


Global Site


s30_31_Supermarket_Cashier_R02.jpg

Framgångsrika innovationer och starka varumärken går hand i hand. Essitys innovationsstrategi innefattar att hela tiden leverera bättre, säkrare och mer miljöanpassade produkter och lösningar till våra kunder och konsumenter. Vi ska öka innovationstakten och varje innovations genomslagskraft samt dra nytta av globala skalfördelar och säkerställa att alla produktsegment har en konkurrenskraftig och balanserad innovationsportfölj.

Engagemang, omtanke och mod driver innovationsarbetet

Under 2017 lanserade Essity 41 innovationer som underlättar vardagen för människor och stärker Essitys varumärken och marknadspositioner. Våra innovationer är resultatet av en väletablerad innovationsprocess med engagerade medarbetare i innovationsteam världen över som samarbetar och delar kund- och konsumentinsikt för att öka livskvaliteten för människor.

Öppna innovationer

Öppna innovationer är en naturlig del i vårt innovationsarbete. Det betyder att vi samarbetar med de bästa aktörerna i världen och drar nytta av externa resurser och deras kunskap för att agera snabbt i en värld där trender och behov ständigt förändras. Ett av våra samarbeten är med organisationen ”Plug and Play” som erbjuder en global innovationsplattform som sammanför uppstartsbolag med större etablerade bolag. Samarbeten som detta ger tillgång till nya affärsidéer, förkortar projektledtider, förbättrar produktiviteten och resultatet, samtidigt som de är resurseffektiva.

Digitala lösningar

För att säkerställa att vi levererar värdeskapande innovationer arbetar vi på många olika sätt för att förstå kunder och konsumenters omständigheter, förväntningar och behov. Bland annat kommunicerar och interagerar vi med kunder och konsumenter genom sociala medier och på våra varumärkens hemsidor, exempelvis www.tena.comwww.libresse.com och www.libero.com. Ett exempel är Liberoklubben, vilket är en mötesplats på nätet för familjer. Över 65 procent av alla småbarnsföräldrar och gravida i Norden är medlemmar i Liberoklubben. På www.libero.se/nya-liberoklubben kan föräldrar ta del av hundratals artiklar om graviditet och föräldraskap, dela tips och få råd av Liberos egen barnmorska.

Vi arbetar med att utveckla digitala lösningar som bidrar till ökat värde och förbättrad service för våra kunder och konsumenter. Under 2017 har vi påbörjat ett samarbete med Microsoft kring Internet of Things för att stärka vårt innovationsarbete och skapa marknadsledande digitala produkter och lösningar inom hygien och hälsa. Essity har sedan flera år arbetat med ”big data” och ”Internet of Things-lösningar”. Exempel på tidigare lanserade digitala lösningar är TENA Identifi™, en innovativ digital teknologi som möjliggör en mer effektiv inkontinensvård, och Tork EasyCube™, webbanslutna behållare för till exempel tvål och pappershanddukar som ger lokalvårdare och fastighetsförvaltare information i realtid för att säkerställa att dessa produkter inte tar slut.

Innovativ och effektiv marknadsföring

För att nå framgång med våra produktlanseringar och stärka våra varumärken måste vi även vara innovativa i vår marknadsföring. Essitys reklamkampanjer lanseras allt oftare via sociala medier. Vi vill skapa historier som människor gillar och delar. Inom Feminine Care, bland annat under våra varumärken Libresse och Bodyform, arbetar vi för att bryta de tabun som omger menstruation. Under 2017 lanserade vi #bloodnormal, en film på digital and social media som använder röd vätska istället för blå för att mer realistiskt visualisera mensblod. Med fler än 50 miljoner visningar på sociala medier har kampanjen varit framgångsrik i att driva en konversation och debatt kring menstruation. I Storbritannien har Essity, parallellt med kampanjen, drivit utbildning i skolor som letts av experter från ”The Self Esteem Team”. Lektionerna har varit gratis och har tagit upp problem kring psykisk ohälsa och självkänsla samt öppet pratat menstruation.