Innovation för ett hållbart och cirkulärt samhälle

Under året har Essitys enhet med globalt ansvar för kund- och konsumentvarumärken samt innovation fått ett nytt namn; ”Global Brand, Innovation and Sustainability”. Enheten omfattar nu även hållbarhetsfrågor och samhällskontakter eftersom innovation och produktutveckling är avgörande för att driva och förbättra vårt hållbarhetsarbete. Vi utvecklar erbjudanden och affärsmodeller som bidrar till ett hållbart och cirkulärt samhälle både för att möta våra kunder och konsumenters önskemål och för att minska vår miljöpåverkan. Vi strävar efter att utveckla bättre lösningar för effektiv återvinning eller kompostering av våra produkter.

Digitala applikationer

För att öka kund- och konsumentnyttan och stärka Essitys varumärken utvecklas digitala erbjudanden inom de olika produktkategorierna. Inom exempelvis Baby Care, med varumärket Libero, har Essity under 2018 utvecklat en ny app som bland annat innehåller graviditetskalender, tips och fakta från Liberoklubbens egen barnmorska, ett föräldraforum och möjlighet att skapa familjens egen fotobok.

Effektfull tabubrytande marknadsföring

Essitys marknadsföring handlar ofta om att bryta de tabun och stigman som omger menstruation och inkontinens. Under 2018 mottog Essity över 50 utmärkelser, inklusive Cannes Lions Titanium, Grand Prix Glass Lion for Change och Grand Prix of Excellence på Marketing Society, för reklamkampanjen #bloodnormal. Denna marknadsföring görs gemensamt för våra olika Feminine Care-varumärken och har ett uppdrag; att bryta de tabun som omger menstruation och håller kvinnor tillbaka. Vi driver kampanjen exempelvis i Mexiko under varumärket Saba, Storbritannien under Bodyform och Malaysia under Libresse.

Utmärkelser och initiativ

Under 2018 har Essity erhållit utmärkelserna ”Årets tekniska innovation” för Tork EasyCube® och ”Årets bästa lösning –  Hållbarhet” för Tork PaperCircle™ vid European Cleaning & Hygiene Awards. Dessa är exempel på hur Essitys innovationsarbete driver ökad kundnytta och minskad miljöpåverkan. 

Essity har under 2018 anslutit sig till Ellen MacArthur Foundations plastinitiativ, ”A line in the sand” där vi arbetar för att bolagets alla förpackningar ska vara återvinningsbara senast 2025.