We’re using cookies to give you the best experience possible of Essity.com. Read more about the cookies we use and how to change your settings:

Essity B 233.8 (+6.1 SEK) on 17-Aug-2018 17:29

Select region


Global site


_M4A0407.jpg

Essitys utbud förenklar det dagliga livet för miljontals människor världen över. Allt detta börjar och slutar med innovation. Genom att upprätthålla en nära relation till våra kunder och konsumenter, förstå deras behov och omvandla denna kunskap till produkter, gör Essity en skillnad i människors dagliga liv.

Essitys innovationsprocess är djupt förankrad i koncernens strategi och affärsmodell. Innovationsverksamheten är baserad på marknadstrender, kund- och konsumentinsikt, ny teknik och nya affärsmodeller. Essity tar också hänsyn till hållbarhetsaspekter och produktsäkerhet under hela processen. Essitys närvaro på både mogna marknader och tillväxtmarknader ger en god förståelse för trender och behov.

Alla Essitys innovationsarbeten börjar med en insikt om ett kund- eller konsumentbehov. Denna insikt kommer att leda innovationsarbetet med hur vi förbättrar befintliga produkter, uppfyller nya behov och bygger upp våra varumärken. Med ledande varumärken som TENA, Tork, Libero, Libresse, Lotus, Nosotras, Saba, Tempo, Vinda och Zewa, är förbättrad produktprestanda väsentlig för att säkerställa attraktiva erbjudanden och starka varumärken.

Innovation driver tillväxt och lönsamhet och är en av bolagets tre strategiska prioriteringar.

Innovation skapar värde för vår verksamhet genom att öka kund- och konsumenttillfredsställelsen samt sänka kostnaderna. En av de aspekter som innovationsteamen tar hänsyn till är att förbättra effektiviteten, till exempel hur råvarorna används, och optimera transporten. Detta innebär både lägre miljöpåverkan och lägre kostnader. Innovation är också av största vikt i vår marknadsföring för att hitta nya sätt att skapa efterfrågan på våra produkter.

Innovationsarbetet stöds av Essitys innovationsteam runt om i hela världen och dess välutvecklade innovationskultur. Essitys strategi är att öka innovationstakten, utnyttja globala stordriftsfördelar och se till att alla segment har en konkurrenskraftig och balanserad innovationsportfölj. Särskilt fokus läggs på att utforska möjligheten att bredda produktportföljen och expandera utbudet av tjänster.

Varje dag är många medarbetare involverade i innovation på företaget. Deras arbete kräver insikt, inspiration, kreativitet, systematisk utveckling och risktagande – samt mycket hårt arbete och disciplin.

För att ytterligare ta till vara på våra medarbetares kreativitet och goda idéer, har Essity skapat en intern innovationsplattform. Den kan användas under alla stadier av ett projekt för att be om hjälp med lösningar och hitta personer med rätt expertis. Essity uppmuntrar också öppen innovation – dvs. samarbete med externa partner. Öppen innovation är en viktig del av innovationsprocessen och erbjuder ett antal fördelar, till exempel input från närliggande branscher, påskyndning av utvecklingsprocesserna och minskning av kostnaderna.

År 2015 introducerade Essity cirka 30 innovationer och produktlanseringar och ansökte om 54 patent.