Lymfödem uppstår när lymfsystemet är skadat. Detta får proteiner och vävnadsvätska att stanna kvar i vävnaderna och byggas upp mellan cellerna. Som ett resultat uppstår vävnadsvullnad. 

En av de vanligaste orsakerna till tillståndet är cancerbehandling och kirurgi som påverkar lymfsystemet. Det är särskilt vanligt hos patienter som har behandlats för bröstcancer, där 44,8 % av patienterna som utvecklar sekundärt lymfödem (Paiva, DMF et al, 2013). Medvetenhet bland vårdpersonal och patienter är därför viktig för eftervård vid genomförande av förebyggande åtgärder och tidig diagnos.

Ju tidigare en lämplig terapi påbörjas, desto större är chansen att förhindra utvecklingen och till och med förbättra tillståndet, det vill säga att minska svårighetsgraden av ödem. Det är därför jag känner att medvetenhet om symtom och bidragande riskfaktorer är så viktigt. 

För närvarande finns det inget botemedel mot lymfödem, så effektiv behandling förlitar sig på träning, kompressionsterapi, massage och dagliga rutiner för egenvård och hygien för att förhindra infektion. 

Vi vill att människor som lever med lymfödem ska ges möjlighet att utveckla en vårdplan som passar med deras livsstil. 

Patientcentrisk vård av lymfödem är viktig för att säkerställa att människor som lever med sjukdomen kan upprätthålla ett aktivt liv och delta i samhället på ett tillfredsställande sätt. Vårt varumärke Medical Solutions JOBST® är specialiserat på att förbättra livskvaliteten för dem som lider av venösa och lymfatiska sjukdomar. Detta inkluderar innovationsarbete som hjälper till att förbättra biverkningar som sömnkvalitet och psykosociala effekter.

Det finns fortfarande arbete att göra för att hitta ett botemedel mot detta tillstånd och förstå dess orsak, men under tiden är vi hängivna att utveckla och förbättra lösningar som förbättrar liv.

/ Ulrika Kolsrud, President Health and Medical Solutions på Essity