Som en långvarig partner till hälso- och sjukvården vill vi uppmärksamma den extrema uppoffring och det hårda arbete som all vårdpersonal och de som arbetar på frontlinjen gör just nu. De ger inte bara stöd under en tid som saknar motstycke, de fortsätter även att ta hand om de människor som lever med inkontinens.

Internationella kontinensveckan skapades av International Continence Society (ICS) som ett årligt initiativ med syfte att öka medvetenheten om inkontinensrelaterade frågor. På Essity har vi ett ansvar att skapa diskussioner och verka för innovation som kan förbättra livskvaliteten och hälso- och hygienstandarden runt om i världen.